Raedelijn magazines

Archief

Bekijk magazine

all magazines

Jaarverslag 2018

02-04-2019

Persoonsgerichte zorg, populatiegerichte programma’s en positieve gezondheid. De inwoner en zijn gezondheid staat nu écht centraal. Samen werken aan een gezondheid is het antwoord. 2018 was opnieuw een jaar van beweging. Vier voorbeelden vol inspiratie. Wat is het succes van GezondVeluwe? En wat levert een patient journey op voor professionals?

Jaarverslag 2017

25-06-2018

Persoonsgerichte zorg, populatiegerichte programma’s en positieve gezondheid. De inwoner en zijn gezondheid staat nu écht centraal. Samen werken aan een gezondheid is het antwoord. 2017 was opnieuw een jaar van beweging. Zeven voorbeelden vol inspiratie. Wat is het succes van GezondVeluwe? En wat levert een patient journey op voor professionals?

Licht op geboortezorg

23-09-2016

De ontwikkelingen rond integrale geboortezorg gaan snel. Er is veel gezegd en geschreven. In dit magazine belichten we ook het menselijk perspectief. Door zorgverleners uit de VSV zelf aan het woord te laten. Met Iedere zes weken een nieuw interview. Aangevuld met feiten en cijfers van kwetsbare zwangeren uit de regioanalyse, Resultaten uit de projecten, een vraag en antwoord. En een overzicht van de organisatie van de VSV's.

Jaarverslag 2015

30-06-2016

De slag naar gezondheid is nu echt gemaakt. Gezamenlijke regie en samenwerking tussen zorg en gezondheid. Dat is de rode draad van de projecten uit 2015. In dit jaarverslag blikken we terug én vooruit op negen bijzondere projecten. Negen inspirerende voorbeelden van samenwerken aan zorg en gezondheid. Veertien professionals aan het woord én in beeld.

Alle kracht in één

29-09-2015

Goede betaalbare zorg dichtbij vraagt om een sterke eerste lijn en integratie van het zorgaanbod. Een eerste lijn waarin verschillende zorgverleners structureel met elkaar samen werken. Als samenwerkingsverband zijn zij herkenbaar en aanspreekbaar voor andere samenwerkingspartners, zoals gemeenten, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en thuiszorg. Om zo samen te komen tot een integraal zorgaanbod voor kwetsbare mensen in een wijk.

Terugblikkend vooruit - Jaarverslag 2014

17-06-2015

Verandering, beweging en verbinding. 2014 in drie woorden. Negen projecten vol inspiratie. Negen projecten met professionals uit het veld aan het woord. En negen keer een vooruitblik van Raedelijn. 

Een gezonde kijk op zorg in de wijk

06-05-2015

Zorg in de wijk. Betaalbaar en van goede kwaliteit. De veranderingen in de zorgveld en de transities vragen om een andere organisatie van zorg. En een andere manier van denken, waarbij niet ziekte en zorg maar gezondheid en gedrag en centraal staat. Ouderenzorg, jeugdzorg, leefstijl en preventie zijn thema’s waarin eerste lijn en gemeente gezamenlijk moeten optrekken. Om zorg en ondersteuning zo efficiënt mogelijk in te richten en dubbelwerk te voorkomen, moeten eerste lijn en gemeente gezamenlijk optrekken.

Substitutie als sleutel

02-03-2015

Substitutie houdt de zorg betaalbaar en dichtbij. Zorg Op de Juiste Plek, daar draait het om. In de eerste lijn waar het kan, en in de tweede lijn waar het moet. De mooiste projecten uit Programmalijn Eerste en Tweede lijn.

Verpleegkundige zorg bij ouderen thuis

30-10-2014

Het aantal thuiswonende ouderen stijgt de komende jaren explosief. In 2030 is 10% van de bevolking in de provincie Utrecht ouder dan 75. Door de afname van het aantal plaatsen in verplegings- en verzorgingshuizen blijven mensen steeds langer thuis wonen.

Jaarverslag 2013

30-06-2014

Het zorgveld verandert en wij veranderen mee. Ook Raedelijn maakt een transitie door. Om in te spelen op vragen en ontwikkelingen in de markt hebben wij onze dienstverlening aangepast. We richten ons op het (bege)leiden van veranderprocessen in de zorg.