Eerste lijn – GGZ
Project – organisatievorming GGZ

 

“JUIST IN DE GGZ IS SAMENWERKING ZÓ BELANGRIJK”

Dat zegt kaderhuisarts-GGZ Martin Beeres. “Het hele decor van het GGZ-toneel is door de minister drastisch veranderd. Alle spelers moeten daarin weer hun eigen plekje vinden. Juist voor GGZ is het zo belangrijk dat je de verschillende GGZ-partners bij elkaar hebt.  Dus ook de verschillende disciplines vanuit de tweede lijn en de vrijgevestigde psychologen.” Een video-interview met twee professionals uit het veld: kaderhuisarts-GGZ Martin Beeres en praktijkondersteuner-GGZ Marjan Boonman.

 

“Hoe gaan we de patiënt beter helpen binnen de beperkte, bezuinigde mogelijkheden?”

Martin Beeres
kaderhuisarts-GGZ

“2015 is meer het jaar waarin we het echt moeten doen.”

Marjan Boonman
praktijkondersteuner-GGZ

Meer zorg van korte duur, meer regie voor de patiënt en meer in de omgeving van de patiënt. Dat waren de drie uitgangspunten van de veranderingen in de stelselwijziging GGZ in 2014. Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de GGZ-zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. In Nederland verwijzen huisartsen en psychologen relatief vaak door naar de specialistische GGZ. De veranderingen moet deze trend keren. Er zijn veel spelers in het GGZ-veld en er komen nieuwe zorgpartners bij. Rollen veranderen en taken verschuiven. De huisarts speelt een grotere rol. Een goed moment om samenwerkingsafspraken te maken. Zorggroep Diamuraal liet een raamovereenkomst opstellen. En schakelde Raedelijn in voor advies.

Rol Raedelijn
Raedelijn heeft zorggroep Diamuraal begeleid en geadviseerd in alle facetten van dit proces, zowel op strategisch als op ​tactisch​ niveau. Van het ​begeleiden van het veranderproces naar het ​organiseren en vormgeven​ van de samenwerking in 2014.

Meer informatie

Heeft u vragen over samenwerking in de GGZ? Neem contact op met Hans Puijk, M. 06. 52 65 66 72.

VOORUITBLIK

“Door de wijziging in de financiering is de GGZ per 1 januari 2014 anders georganiseerd. Hoe gaan we samen met de huisarts GGZ-zorg aanbieden en organiseren? Dat was de vraag van Diamuraal. Vorig jaar stond in het teken van het organiseren van de samenwerking. Nu zijn we in de uitrolfase beland. Alle spelers in het GGZ-veld in Eemland, psychologen, psychotherapeuten, praktijkondersteuners–GGZ en huisartsen, treffen elkaar een paar keer per jaar tijdens bijeenkomsten, waarin de samenwerking verder worden geconcretiseerd.”

“Het is een mooi voorbeeld van een bottum-up-aanpak en dat werkt. Diamuraal heeft het proces pragmatisch ingestoken. Ze hebben ervoor gekozen het bewust heel klein te houden en het daarna uit te rollen. Ook andere GGZ-aanbieders, zoals psychologen en psychotherapeuten hebben coöperaties gevormd en daarmee hun aanspreekbaarheid vergroot. In deze setting speelt vooral de samenwerking tussen de eerstelijnszorgaanbieders, met name huisartsen en GGZ-spelers in de volwassenen-GGZ.”

Hans Puijk
strategisch adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden