Eerste lijn – Professionalisering
Project – OWZ-traject Soest

 

WIJKGERICHTE ZORG HOE DOE JE DAT?

Zorg in de wijk. Betaalbaar en van goede kwaliteit. Een wens van veel zorgverleners. Wat is de zorgbehoefte in een wijk? Hoe geef je vorm aan wijkgerichte zorg? Hoe richt je dat in?
Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ) is de module van Zilveren Kruis die het ontwikkelen van een zorginfrastructuur stimuleert. In Soest bleek dit de juiste organisatievorm om de samenwerking op een goede manier van de grond te krijgen. Een video-interview met huisarts en voorzitter van Eerste lijn zorg in Soest (Elzis) Willem Bavinck.

 

“Ik denk dat je met samenwerken uiteindelijk betere zorg krijgt.”

Willem Bavinck
huisarts

Rol Raedelijn
Raedelijn adviseerde en begeleidde Elzis bij het ontwerp en de ontwikkeling van de OWZ-organisatie tot de uiteindelijke aanvraag.  Raedelijn voerde de gebiedsanalyse uit en vertaalde de ambities naar een Plan van Aanpak en begroting. Op dit moment is Raedelijn betrokken bij de implementatie.

Meer informatie

Heeft u vragen over het OWZ-traject in Soest? Of wilt in u zelf een professioneel georganiseerd samenwerkingsverband opzetten? Neem contact op met Mark Callaars, M. 06 51 98 03 41.

VOORUITBLIK

“Met de organisatievorming is vorig jaar de basis voor wijkgerichte samenwerking gelegd. Voor 45.000 bewoners. Inmiddels zijn ook de fysiotherapeuten georganiseerd en hebben zij zich naast de huisartsen, apothekers, thuiszorg en andere eerstelijnszorgverleners aangesloten bij deze samenwerking. In Soest is in het verleden al vaker een poging tot samenwerking gedaan, om het dit keer goed te doen zijn de lessons learned meegenomen. De visie is nu helder en het draagvlak is groot.”

“Daarnaast is er een wijkanalyse en sociale kaart gemaakt met onderliggende expertises rond bepaalde thema’s. Er zijn plannen voor een sociaal café en een website zodat mensen elkaar makkelijk weten te vinden en weten wie wat doet. Ook is er een palliatief netwerk verder geprofessionaliseerd en opgezet.”

Ontwikkelingen in de regio
“We zien de eerste lijn steeds verder professionaliseren. Ook elders in de regio wordt steeds meer naar structurele samenwerking gezocht, zowel in de wijk als in de regio. Zorgverleners willen samenwerken rondom relevante thema’s voor patiënten en vormen daarom een aanspreekbare organisatie voor aanpalende stakeholders, zoals gemeenten en welzijn. Utrecht is koploper met vijftien aanspreekbare organisaties.”

Mark Callaars
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden