Eerste lijn –  Professionalisering
Project – Samenwerking Bunschoten

 

BUNSCHOTEN BOUWT AAN SAMENWERKING

Alle eerstelijnszorgverleners onder één dak. In 2017 opent​ in Bunschoten ​​een nieuw gezondheidscentrum zijn deuren. Tussen de eerste plannen en de laatste steen van het nieuwe centrum ligt meer dan tien jaar. Om te voorkomen dat er een bedrijfsverzamelgebouw ontstaat, organiseert een aantal initiatiefnemers – huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en verloskundigen – vanaf 2013 een inhoudelijke pre-GEZ-samenwerking: Stichting EerstelijnsZorg Bunschoten. Een gesprek met ​Erik Bos, ​huisarts en voorzitter van de stichting​.

 

“In Bunschoten bestond al jaren de wens om meer samen te werken binnen de eerstelijnsgezondheidszorg”, vertelt voorzitter Erik Bos. “Dat begint met elkaar opzoeken en leren kennen. We hebben bewust eerst gewerkt aan het neerzetten van de organisatiestructuur en de groei van de organisatie. Dat is écht de basis en dat kost veel tijd en energie.” Raedelijnadviseur Hans Puijk: “Door de oprichting van de pre-GEZ in 2013 is in deze samenwerking een belangrijke stap gezet. De zorgverleners zijn steeds meer inhoudelijk samen aan de slag gegaan met de ontwikkeling en uitwerking van diverse programmalijnen met als uiteindelijk doel een optimale eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van Bunschoten.”

Goede inhoudelijke samenwerking
“Het dossier ouderenzorg is na twee jaar een duidelijk voorbeeld waarbij we vanuit de Stichting Eerstelijnszorg Bunschoten goed met elkaar samenwerken. We zijn begonnen bij ouderen die meerdere medicijnen gebruiken. We kijken nu samen met de apotheek naar welke medicijnen iemand gebruikt en waarom”, vertelt huisarts Erik Bos.

“Ook zoeken we als samenwerkingsverband op inhoud de verbinding met andere zorgaanbieders. Zo zijn we de afgelopen tijd betrokken bij de praktische invulling van preventie en leefstijlprogramma’s in Bunschoten, waarbij het belangrijk is om goed samen te werken met welzijn en vrijwilligers. Het gaat met kleine stapjes, maar het heeft als speerpunt de komende tijd veel aandacht.”

Hoe verder?
“Op dit moment staat de stichting na twee jaar pre-GEZ voor de keuze om of door te ontwikkelen naar een GEZ-organisatie of te stoppen met deze organisatiegelden”, zegt strategisch adviseur Hans Puijk. “We verkennen nu samen de vervolgmogelijkheden die recht doen aan de huidige inhoudelijke samenwerking op programmalijnen, zoals op dit moment via een OWZ (organisatie wijkgerichte zorginfrastructuur) via Zilveren Kruis wordt aangeboden. De komende tijd zal de stichting daarover met de zorgverzekeraar in gesprek moeten gaan.”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

“We hebben bewust eerst gewerkt aan het neerzetten van de organisatiestructuur en de groei van de organisatie.”

Erik Bos,
huistarts

Rol Raedelijn
“Bij de start van dit traject hebben wij samen met Raedelijn een visie ontwikkeld. Daarna heeft Raedelijn een gebiedsanalyse uitgevoerd. Dat maakte het voor ons heel inzichtelijk wat er speelt. Op basis daarvan hebben wij onze speerpunten en programmalijnen opgesteld en vormgegeven,” aldus de huisarts en voorzitter. Raedelijnadviseur Hans Puijk adviseert de stichting vanuit zijn rol als strategisch adviseur en coördinator. Huisarts Erik Bos: “Het is goed dat Hans ons duidt welke beweging er in het zorgveld plaatsvindt en ons adviseert welke stappen wij hierin moeten nemen. Wij zijn tenslotte zorgverlener, het is niet onze corebusiness.”

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project of wilt u over het vormen of doorontwikkelen van een professioneel samenwerkingsverband? Neem contact op met Hans Puijk M. 06 52 65 66 72.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden