Project – Ketenzorgprogramma kwetsbare ouderen

 

OUDERENZORG VRAAGT OM EEN INTEGRALE AANPAK

Zorg voor kwetsbare ouderen. Een zorg voor de eerste lijn, maar ook voor gemeente. Om ouderen op een verantwoorde manier langer thuis te laten wonen, is samenwerking nodig. Vanuit het ketenzorgprogramma ‘kwetsbare ouderen’ zoekt huisartsencoöperatie Medicamus de samenwerking met gemeenten in de regio. Een bijeenkomst waarin alle spelers elkaar ontmoeten is een logische stap. Van Harderwijk tot Putten en van Ermelo tot Nunspeet en Zeewolde: alle professionals komen bij elkaar om samen vorm te geven aan samenwerking. Aan het woord Alma Knol-Van Manen, senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling bij Regio Noord-Veluwe.

 

Lokaal georganiseerd
“Wmo en welzijn zijn lokaal georganiseerd en de huisarts is dat eigenlijk ook”, zegt Alma Knol-van Maanen. “En uiteindelijk zal het ook lokaal worden uitgevoerd. Daarom is het logisch om in deze vijf gemeenten een bijeenkomst te organiseren waarin huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en beleidsmedewerkers met elkaar om de tafel zaten. We hebben het wel regionaal voorbereid en de opzet van de avonden was in iedere gemeente identiek.”

Dezelfde mensen
“Hoewel er natuurlijk verschillen zijn per gemeente, zie ik toch ook veel overeenkomsten”, zegt Alma Knol-van Maanen. “Elkaar ontmoeten, kennismaken en écht spreken dat is een belangrijke stap. Maar ook het besef dat je met dezelfde mensen te maken hebt. Of je het nu inwoner, patiënt of cliënt noemt het gaat om dezelfde mensen. Ook kwam het besef dat we aan dezelfde ouderen, voor een deel dezelfde vragen voorleggen. De vragenlijst van de praktijkondersteuner is nu heel medisch gericht, zij zou bijvoorbeeld ook het welzijnsdeel kunnen meenemen. Binnenkort gaan we verder met elkaar in gesprek over de samenwerking en we gaan ook de vragenlijsten naast elkaar leggen en kijken of we het kunnen afstemmen. Ik ben benieuwd wat dat lokaal oplevert.”

Gescheiden werelden
Dat zorg en welzijn twee gescheiden werelden zijn geweest, kwam ook weer naar voren. Alma Knol-van Maanen: “Een aantal huisartsen wist niet goed wat gemeente en welzijn doen en andersom gold dat ook. Dat een praktijkondersteuner bijvoorbeeld ook met een vragenlijst naar 75-plussers gaat, was bij een aantal welzijnswerkers niet bekend. En omgekeerd: dat in de meeste gemeenten 75-plussers huisbezoek krijgen van een ouderenadviseur/vrijwilliger was bij de huisartsen niet bekend. En dat is voor de oudere zelf natuurlijk helemaal niet prettig.”

Integrale aanpak
“We hebben met de bijeenkomsten goede stappen gezet en dat gaat de komende maanden dus een vervolg krijgen”, zegt Alma Knol-van Maanen. “Wat kunnen we gezamenlijk doen om het welzijn en de gezondheid van ouderen te verhogen. Dat vraagt echt om een integrale aanpak. Die ontwikkeling moeten we nu met zijn allen gaan maken en daarvoor moeten we wel elkaar kennen en één taal spreken. En we moeten weten wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

“Of je het nu een inwoner, patiënt of cliënt noemt, het gaat om dezelfde mensen.”

Alma Knol-Van Maanen
Senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling

Rol Raedelijn
“Raedelijn organiseerde niet alleen de bijeenkomsten in alle gemeenten, maar deed ook het denkwerk vooraf”, zegt Alma Knol-van Maanen. Na deze bijeenkomsten is per gemeente een werkgroep ‘Zorg en maatschappelijke ondersteuning’ ingericht, waarbij professionals uit beide domeinen vertegenwoordigd zijn. De vervolgopdracht voor het begeleiden van deze werkgroepen is door Medicamus en de gemeenten gezamenlijk aan Raedelijn gegeven. “Raedelijn is een onafhankelijke partij. Samen met de projectleider van Medicamus hebben wij met zijn drieën gezocht hoe we de uitvoering van het project ‘kwetsbare ouderen’ zo op kunnen zetten, dat alle betrokkenen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en meedoen”, zegt Alma Knol-van Maanen. Daarnaast adviseert Raedelijn de projectleider van Medicamus bij het ontwikkelen en implementeren van het ketenzorgprogramma Ouderenzorg.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Of wilt u ook aan de slag met ouderenzorg? Neem contact op met Pauline Tielrooij,
M 06. 27 00 42 67.

Resultaten

Gezondheid
• Ouderen ervaren meer geborgenheid,
veiligheid en eigen regie
• Kwaliteit van leven neemt toe
Organisatie
• Communicatie tussen professionals is verbeterd
• Delen van informatie
Verlaging kosten
• Minder crisissituaties
• Minder verhuizingen
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden