RAEDELIJN

Raedelijn is een adviesbureau in Midden-Nederland voor vraagstukken die de eerste lijn raken. Wij begeleiden, ontwerpen en onderzoeken veranderprocessen in de organisatie van zorg. In en rond de eerste lijn. Wij werken aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken binnen thema’s zoals ouderenzorg, GGZ, gezonde wijkaanpak en de veranderingen AWBZ/Wmo en Jeugdzorg. We doen dat vanuit drie programmalijnen: vanuit de eerste lijn, vanuit de eerste lijn met gemeenten en vanuit de eerste lijn met de tweede lijn.

Lees verder

“Wij werken aan organisatie- en samenwerkings- vraagstukken binnen thema’s zoals ouderenzorg, GGZ, integrale wijkaanpak en transitie AWBZ / Wmo en Jeugdzorg.”

Waarom?
We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, betaalbaar en dichtbij. Om dat te realiseren, moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking nodig. We hebben een grondige kennis van de zorg en de eerste lijn in het bijzonder. Wij adviseren en begeleiden de eerste lijn om te werken aan de voorwaarden van een succesvolle samenwerking, zodat zij daarmee aanspreekbaar en herkenbaar is voor zowel andere zorgpartners, zorgverzekeraars, gemeenten als patiënten.

Onze ambitie?
We willen samen met organisaties in de eerste lijn, gemeente en ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de grote veranderingen in de zorg. We adviseren vanuit een partnerschap met de eerste lijn, zowel in de eerste lijn zelf als in verbinding met gemeenten en ziekenhuizen. En daarom adviseren we over veranderprocessen in de samenwerking en organisatie van zorg.

MISSIE

Goede betaalbare zorg, dicht bij de burger.

 

VISIE

We geloven dat een sterke georganiseerde eerste lijn de basis is voor goede, betaalbare zorg dichtbij. Om dat te realiseren, moet zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking nodig.
Onze opdracht is​ het realiseren van ​samenhangende en betaalbare zorg in en ​om​ de eerste lijn, waarbij de ​​verschillende ​toegevoegde waarde van ​​betrokkenen zichtbaar ​gemaakt wordt en ​het ​organiserend vermogen in de eerste lijn ​vergroot​.
Wij adviseren in veranderprocessen in de organisatie van zorg. Wij zijn adviseur, projectleider, programmamanager of onderzoeker.

EERSTE LIJN

  • Professionalisering (organisatieversterking en aanspreekbaarheid)
  • Ouderenzorg
  • GGZ

EERSTE LIJN EN GEMEENTE

  • Integrale wijkaanpak
  • Veranderingen AWBZ/Wmo en Jeugdzorg

EERSTE EN TWEEDE LIJN

Zorg Op de Juiste Plek
  • Geboortezorg
  • Eerstelijnsdiagnostiek
  • Samenwerking huisarts – specialist

MEDEWERKERS
RAEDELIJN

We hebben in lijn met onze opdrachtgevers drie adviesteams gevormd: Adviesteam Eerste lijn, Adviesteam Eerste lijn en Gemeente en adviesteam Eerste en Tweede lijn. We willen samen met eerstelijnsorganisaties, gemeente en ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de grote veranderingen in de zorg. We doen dit in de rol van adviseur, expert, projectleider of programmamanager.

KERNWAARDEN

BETROKKEN EN BEVLOGEN
We hebben hart voor de zorg in het algemeen en de eerste lijn in het bijzonder en kennen onze regio goed. We zijn gedreven veranderprofessionals: we geloven in goede zorg op de juiste plek, betaalbaar en dicht bij de burger.
VERBINDEND EN ONDERNEMEND
We verbinden mensen, organisaties en domeinen. We geloven dat als mensen​, organisaties en ​domeinen samenwerken, de zorg voor patiënten verbetert. We vertalen visie en ontwikkelingen naar praktijk en hebben hierin oog voor zowel de financiële, organisatiewaarde als klantwaarde. We adviseren bij een grote diversiteit aan initiatieven aan en zetten proactief bewegingen in gang. We werken aan innovatie en versterking van de zorg en de eerste lijn in het bijzonder.
PERSOONLIJK EN DICHTBIJ
We kennen de opgaven, hebben een brede kennis van de zorg in het algemeen en de regio en eerste lijn in het bijzonder. Wij zijn diepgeworteld in de lokale setting en overzien het regionale speelveld. We zijn in staat om landelijke ontwikkelingen te vertalen en regionaal en lokaal maatwerk te leveren. We hebben een groot netwerk en werken doorlopend aan onze klantrelaties. We hebben oog voor belangen en kwaliteiten van personen en het netwerk. Onze persoonlijke benadering leidt vaak tot langdurige klantrelaties.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden