“VERANDERING VRAAGT OM BEWEGING. EEN BEWEGING NAAR GEZONDHEID EN EIGEN KRACHT

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“Bewegen is gezond, niet alleen voor mensen, ook voor organisaties. Met alle veranderingen in het zorgveld en de transities bij gemeenten is er een nieuw mantra ontstaan: de beweging naar gezondheid. Om goede zorg betaalbaar en dichtbij te houden is het nodig om zorg anders, meer duurzaam te organiseren. Dat vraagt van de eerste lijn een samenwerking met nieuwe partners én een andere manier van denken waarbij niet ziekte en zorg, maar gezondheid en gedrag centraal staan. Dat dat al veel gebeurt in Midden-Nederland, leest u in dit online magazine. De mooiste projecten van Programmalijn Eerste lijn en Gemeente lichten we graag voor u uit.

Naast de beweging naar gezondheid, wil de overheid met de transities ook een beweging naar eigen kracht van cliënten en hun netwerk in gang zetten. Met de focus op zelfredzaamheid en eigen regie. In Huizen werken eerste lijn en welzijn in nauw overleg samen met de gemeente in een project dat hier naadloos op aansluit: Zelf aan Zet. Ontzorgen, activeren en normaliseren staat centraal. Raedelijn is gevraagd om het draagvlak te verkennen en de effecten en kosten in beeld te brengen.

Het is mooi om te zien dat de gemeenten ons steeds beter weten te vinden. Vaak vanwege onze toegang en kennis van de eerste lijn of zoals wethouder Jan Burger van Wijk bij Duurstede op pagina 8 zegt – ‘Raedelijn weet wat er nodig is om de gescheiden werelden bij elkaar te brengen’. Met het oog op de veranderingen op het gemeentelijke pad in 2015, wil de gemeente Wijk bij Duurstede weten wat er nodig is om aansluiting te vinden bij de eerste lijn en schakelt ons in voor een onderzoek.

Een andere gemeente waarbij zorg en welzijn goed samenwerken, is Amersfoort. Een stad die helemaal gaat voor gezondheid. De ‘kei’stad werkt aan een vitale aanpak voor haar inwoners. Ik ben dan ook bijzonder trots dat wij de gemeente adviseren en begeleiden bij het vormgeven van samenwerking met de eerste lijn bij drie projecten. Eén project is het beweegprogramma KeiVitaal: de kracht van het programma zit in een goede samenwerking van fysiotherapeuten, diëtisten en praktijkondersteuners en de doorstroming naar het reguliere sportaanbod. Vanuit tripleaimperspectief zien we een betere gezondheid en een verlaging van de zorgkosten door minder medicijnengebruik.

Jeugd is een ander belangrijk thema dat zowel de eerste lijn als gemeente raakt. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning van gezinnen, is samenwerking en afstemming cruciaal. In Eemland leidt dit tot een uniek convenant, waarbij Huisartsen Vereniging Eemland (HVE), alle zeven gemeenten in Eemland en de GGD Regio Utrecht de handen ineen slaan om integraal goede passende zorg dichtbij te leveren. Kwetsbare ouderen zijn een belangrijke doelgroep waarin zorg en welzijn elkaar kunnen versterken. In Noordwest-Veluwe zoekt de huisartscoörperatie Medicamus vanuit het ketenzorgprogramma contact met vijf gemeenten. Vanuit onze onafhankelijke rol lukt het, om er samen met huisartsen en de gemeenten een gezamenlijk gedragen project van te kunnen maken. Dat is ook écht nodig voor een integrale aanpak, anders werkt het niet. Verandering vraagt om beweging. Een beweging naar gezondheid en eigen kracht. Een nieuwe manier van samenwerken, meer samenhang en een andere rolverdeling tussen professionals en burgers. Door de transitie is de basis voor een effectieve en structurele samenwerking gelegd, nu moeten we echt doorpakken. En daarin zie ik ook de meerwaarde van Raedelijn. We hebben niet alleen de visie, we kunnen het ook implementeren. Die uitdaging gaan we niet uit de weg. Ook die beweging is nodig om goede betaalbare zorg dichtbij te realiseren.”

Nienke Hulshof
Directeur/bestuurder Raedelijn

“Een andere manier van denken, waarbij niet ziekte en zorg, maar gezondheid en gedrag centraal staat.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden