Eerste lijn – project GGZ

 

VERANDERINGEN IN GGZ: SAMEN AAN DE SLAG

“Het hele systeem gaat op de schop. De toegang tot de psychische zorg verandert. Alle verwijzingen lopen vanaf 1 januari via de huisarts en dat is voor ons allemaal hartstikke nieuw. Ook wij maken een transitie door,” vertelt kaderhuisarts-GGZ Martin Beeres. Er komen nieuwe partners bij en daarom is het goed om samenwerkingsafspraken te maken.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Samenwerkingsafspraken maken
“De veranderingen zorgen voor veel onzekerheid. Veel GGZ-partners kunnen niet goed overzien wat het inhoudt, wat de consequenties zijn en zijn daarom bezig om hun deelgebied veilig te stellen. Ook komen er nieuwe partners bij en daarom is het een goed moment om samenwerkingsafspraken te maken,” zegt Martin Beeres. Hij vraagt Raedelijn een raamovereenkomst op te stellen.

Gezamenlijke doelen formuleren
“In de raamovereenkomst maken we bijvoorbeeld werkafspraken over hoe we gaan communiceren, hoe we verwijzen en terugverwijzen,” vertelt Martin Beeres. “Hierin betrekken we alle partijen. Het is belangrijk om gezamenlijke doelen te formuleren en op zoek te gaan naar het meest werkzame model. Op die manier streven we naar een interactief proces en is het niet iets wat van bovenaf wordt opgelegd,” aldus Martin Beeres.

Rol Raedelijn
“Raedelijn begeleidt en adviseert ons bij dit proces en heeft meegedacht over het concept van de overeenkomst. Zij bracht ervaring en kennis in van elders, omdat Raedelijn bij meer van dit soort trajecten betrokken is. Daarbij is Raedelijn een onafhankelijke organisatie die niet alleen kijkt vanuit de huisarts, maar ook vanuit eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten.”

Meer informatie?
Heeft u vragen over samenwerking in de GGZ?
Neem contact op met Hans Puijk, M 06. 52 65 66 72.

“Het is belangrijk om gezamenlijke doelen te formuleren en op zoek te gaan naar het meest werkzame model.”

Martin Beeres, kaderhuisarts-GGZ
Meer zorg van korte duur, meer regie voor de patiënt en meer in de omgeving van de patiënt. Dat zijn de drie uitgangspunten van de veranderingen in de GGZ per 1 januari 2014. Dit moet ervoor zorgen dat de GGZ-zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. In Nederland verwijzen huisartsen en psychologen relatief vaak door naar de specialistische GGZ. De veranderingen moet deze trend keren. Er zijn veel spelers in het GGZ-veld en er komen nieuwe zorgpartners bij. Rollen veranderen en taken verschuiven. De huisarts gaat een grotere rol spelen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden