“WIJ WILLEN GRAAG INHOUD GEVEN AAN DE VERANDERINGEN IN DE ZORG”

“Wij gaan nog steeds voor die sterke eerste lijn. Omdat wij geloven dat een sterke eerste lijn de voorwaarde is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg – dichtbij de burger – te organiseren. Om de zorg betaalbaar te houden en de patiënt de beste zorg (en ondersteuning) te bieden, moet de eerste lijn gezamenlijk optrekken met gemeenten en welzijn en/of ziekenhuizen en GGZ-instellingen. En dat kan alleen als ze herkenbaar en aanspreekbaar is. Binnen bijvoorbeeld een gemeente werken veel zorgverleners: wie vertegenwoordigt dan ‘de eerste lijn’? Met andere woorden: wie moet een gemeente dan aanspreken? Daarom is het nodig dat zorgverleners zich organiseren in samenwerkingsverbanden en afspraken maken over kwaliteit van zorg en dit geïntegreerd – dus in samenhang – aanbieden.

Adviseren over veranderprocessen
Als de eerste lijn zich organiseert, is zij aanspreekbaar. En daarom is professionalisering en organisatieversterking een voorwaarde voor samenwerking. Binnen thema’s als ouderenzorg, GGZ, AWBZ, Wmo en jeugdzorg moet de zorg anders worden georganiseerd en krijgt de eerste lijn te maken met organisaties en partners uit andere domeinen. En daarom richten wij ons nu op het begeleiden, invoeren en ontwerpen van die veranderprocessen. We kennen het lokale en regionale zorgveld goed. En we kennen de eerste lijn goed. We weten wat er nodig is om veranderingen in de zorg vorm te geven.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Verdere professionalisering eerste lijn
Daarom vind ik het mooi om te zien dat het aantal multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in Midden-Nederland weer is gegroeid. Wij begeleidden vorig jaar twintig multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waaronder 13 (pre)-GEZ-contracten. GEZ staat voor Geïntegreerde EerstelijnsZorg. Wij waren echt de aanjager van de professionalisering van het Utrechtse zorglandschap. Alleen al in Utrecht zijn inmiddels zestien GEZ-organisaties gevormd. Maar ook zorgverleners uit Amersfoort, Bunschoten, Bilthoven, Harderwijk en Vinkeveen schakelden Raedelijn in voor advies en begeleiding bij GEZ om te komen tot samenhangende zorg in de wijk.

Samenwerking eerste lijn en gemeenten
Door de veranderingen in de AWBZ, Wmo en Jeugdzorg hebben de eerste lijn en de gemeente elkaar nodig. Maar met zo veel partijen is het wel complexer geworden. De adviestrajecten duren ook langer dan voorheen, dat kan ook niet anders. Als het bijvoorbeeld gaat om de samenwerking tussen eerste lijn en gemeenten, dan heb je het over twee verschillende werelden, met ieder hun eigen taal en regels. Dat verander je niet van vandaag op morgen. Daarom ben ik ook bijzonder trots op ons integrale wijkaanpak in Woerden. We zagen daar weinig samenhang in de zorg. We polsten of er interesse was om gestructureerder samen te werken. Het bleek dat zowel de eerste lijn als de gemeente de behoefte hadden om aan de slag te gaan met wijkgericht werken.

We brachten de partijen bij elkaar in een eerstelijnscafé en daarmee werd de eerste stap tot samenwerking gezet, gemeenschappelijke thema’s werden gevonden. Ook daarna pakten we onze rol. Uiteindelijk leidde dat bijna een jaar later tot een wijkgerichte aanpak waar Raedelijn nu projectleider van is.

Samenwerking eerste en tweede lijn
Wij zien dat ziekenhuizen zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met de eerste lijn. De inkomsten uit de poliklinieken lopen terug. Er ontstaan transmurale centra zoals in Utrecht Overvecht en we zien specialisten die naar de eerste lijn toekomen (consultatieve spreekuren) zoals in de Bilt. In ons vorige jaarverslag stonden wij stil bij dit substitutie-project. Afgelopen jaar hebben wij ons ingespannen om dit ‘meekijkconsult’ via een NZa-beleidsregel vergoed te krijgen. En dat is gelukt. Nu kunnen andere eerstelijnspraktijken specialisten naar hen toehalen.

Goed, betaalbaar en dichtbij
Ik zie veel veranderingen, maar ik zie ook veel kansen. Het blijft een dynamisch veld, daarom vind ik de zorg ook zo boeiend. Intern merk ik het ook. Iedereen is er klaar voor. We willen graag inhoud geven aan de veranderingen in de zorg. Samen met eerstelijnsorganisaties. Of samen met gemeente en ziekenhuizen. We gaan nog steeds voor kwalitatief goede, betaalbare zorg dichtbij. Vanuit die sterke georganiseerde eerste lijn. Dat verandert nooit.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden