Eerste en Tweede lijn – Geboortezorg
Project – professionalisering Verloskundige Kring

 

VERLOSKUNDIGEN
OP WEG NAAR PROFESSIONALISERING

Om een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner te zijn binnen de geboortezorgketen professionaliseren steeds meer verloskundige kringen. Zo ook in Noordwest-Veluwe. Om hun eigen ambities – het nieuwe Geboortezorghuis Harderwijk en de doorontwikkeling van het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Harderwijk – te realiseren, werken verloskundigen uit deze regio aan professionalisering. En maken bijvoorbeeld afspraken over besluitvorming en mandaat. Raedelijn adviseert daarbij.

 

VOORUITBLIK

raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

“Het belang van die sterke eerste lijn, dat dragen we met zijn allen.”

Linda Kamphorst,
Eerstelijnsverloskundige

Unieke situatie
“Op 15 maart zetten we een hele belangrijke stap”, zegt verloskundige Linda Kamphorst. “Met het zetten van onze handtekening worden eerstelijnsverloskundigen, Jona Kraamzorg en St. Jansdal allemaal voor een derde eigenaar van het Geboortezorghuis Harderwijk. Een unieke situatie.” Het inhoudelijk zeggenschap over de eerstelijnszorg in het geboortehuis blijft bij de verloskundigen. Dat vraagt van de verloskundigen wel een professionaliseringslag.

Geen gemeenschappelijke visie
Drie jaar geleden werden de eerste stappen richting integrale geboortezorg gezet. “We waren een beetje stuurloos. Er was een begrotingstekort en aanvankelijk wilden we alleen samen met het ziekenhuis het geboortezorghuis overnemen”, zegt de verloskundige. “We hoefden bij wijze van spreken alleen nog maar een handtekening te zetten om een coöperatie te vormen. Toen realiseerden we ons dat het geen zin had om een juridische eenheid te vormen zonder dat we een gemeenschappelijke visie deelden.”

Verschillende scenario’s
Raedelijn kwam in beeld en kreeg de opdracht om een business case op te zetten. Hierdoor ontstond inzicht in de (financiële) situatie. Met het vizier op een zelfstandige exploitatie en gezonde bedrijfsvoering van het geboortehuis zijn vanuit de business case verschillende scenario’s ontworpen. Inmiddels is het Geboortezorghuis Harderwijk een feit en adviseert Raedelijn bij het vervolgtraject: de verdere professionalisering van de eerstelijnsverloskundigen.

Professionalisering
De verloskundigen in regio Noordwest-Veluwe zijn ambitieus. Het nieuwe Geboortezorghuis Harderwijk en doorontwikkeling van het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Harderwijk vraagt van de eerste lijn dat zij een betrouwbare partner is in de keten en waar nodig met één mond kan spreken namens de ruim tien praktijken in de regio. Maar er gebeurt wel veel tegelijk.

Raedelijnadviseur Katinka Visscher: “Wij hebben daarom geadviseerd om te werken aan samenhang en te focussen op de ambities voor de komende twee jaar. En om heel concreet afspraken over besluitvorming en mandaat te maken en een eerlijke verdeling van de benodigde investering, zodat zij deze ambities kunnen realiseren.” Vanaf januari werkt Raedelijn met de verloskundigen aan deze professionaliseringslag. Met als doel een stevige samenwerkingspartner te zijn binnen de hele geboortezorgketen. Linda Kamphorst vult aan:  “Het belang van die sterke eerste lijn, dat dragen we met zijn allen. We hebben nu een visie die breed gedragen wordt. Door deze professionaliseringsslag zetten we dit om naar actie en worden we ook steeds meer één gezicht naar buiten en voelen we ons veel sterker.”

Meerwaarde cliënt
En wat merkt de cliënt van integrale geboortezorg in Harderwijk en omstreken? Linda Kamphorst: “Ze krijgt de beste zorg dichtbij huis. Ze heeft keuzevrijheid, ze kan thuis, of als het nodig is in het ziekenhuis bevallen. En echt goede zorg kan alleen als wij geboortezorgprofessionals weten wat we aan elkaar hebben, elkaar vertrouwen en duidelijke afspraken maken waarbij we de cliënt centraal stellen!”

Rol Raedelijn
“Raedelijn heeft sturing gegeven aan het geheel”, zegt Linda Kamphorst. “Het is fijn om een externe partij te hebben die op een prettige manier de groep aanstuurt. Raedelijn gaf op een hele enthousiasmerende manier een presentatie waarin ze alle stappen heel mooi inzichtelijk maakten en ons lieten zien wat dit van ons verloskundigen vraagt. Raedelijn heeft ons echt fantastisch geadviseerd.”

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Of wilt u zelf aan de slag met integrale geboortezorg? Neem contact op met Katinka Visscher, M 06. 14 53 63 37.

INTEGRALE-GEBOORTEZORG4

VOORUITBLIK

“We hebben veel geïnvesteerd in professionalisering van de eerste lijn, zodat zij een goede partner is in de geboortezorgketen. We zien een snelle doorontwikkeling van de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden. Daar werken we graag aan mee. Daarbij kijken we altijd opnieuw naar de gezamenlijke ambitie. Dat lijkt een open deur, maar dat is toch echt de basis. Waar willen we samen naartoe? Waar zit de toegevoegde waarde? Dat is balanceren tussen de grote lijnen en ‘het klein houden’.”

“Voor de Eerstelijns Verloskundige Coöperatie (EVC) hebben wij een benchmark uitgevoerd. Het onderling delen van gegevens is als heel positief ervaren. Door de benchmark werden verschillen in uitkomsten bespreekbaar. Benchmarken is een goede manier om te leren van elkaar en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren. We willen dit soort initiatieven ook graag elders in de regio opzetten.”

Ontwikkelingen
“De druk vanuit VWS om integraal te werken en te verantwoorden is en blijft groot. Naar verwachting gaan we over een paar jaar met een integraal tarief werken. Die sturing geeft beweging in het veld. Toch blijft het zaak om lokaal koers en tempo te bepalen. Waar zit de energie? Wat is de behoefte van de zwangere? Landelijk is veel nog onduidelijk, dat biedt ook ruimte.“
“Preventie bij kwetsbare zwangeren is een belangrijk punt bij geboortezorg het komend jaar. Daar is veel te winnen. Vooral in de samenwerking en samenhang met kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. “Een verloskundige is een gedreven zorgverlener die vaak alleen op pad gaat, met een enorme passie voor haar vak. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere geboortezorgprofessionals. Al deze ontwikkelingen vragen om andere competenties. Als adviseur, kwartiermaker en procesbegeleider kunnen we daar als onafhankelijke externe partij onze waarde toevoegen.”

Katinka Visscher
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden