Programmalijn Eerste en Tweede lijn

SUBSTITUTIE ALS SLEUTEL

.. voor goede betaalbare zorg dichtbij. Zorg op de Juiste Plek, daar draait het om. Geboortezorg, eerstelijnsdiagnostiek en samenwerking huisarts – specialist staan hoog op de substitutie-agenda. De beweging naar integrale geboortezorg gaat snel. We hebben veel geïnvesteerd in de professionalisering van de verloskundigen in de eerste lijn. Eerstelijnsdiagnostiek is nog steeds vaak onderwerp van discussie. Zowel vanuit de eerste lijn als vanuit de ziekenhuizen zien we veel beweging op de markt. En wat levert een transmuraal zorgpad op voor de patiënt, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg?

GEBOORTEZORG

Verloskundigen Kringen professionaliseren om een stevige en betrouwbare partner in de geboorte zorgketen te zijn. Zo ook in Noordwest-Veluwe.

lees-verder-rechts-wit

EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK

Hoe geven we samen vorm aan goede betaalbare diagnostiek dicht bij de patiënt? De resultaten van de verkenning van Raedelijn ziet u in de infograhic.

lees-verder-rechts-wit

EERSTE EN TWEEDE LIJN

Heropnames voorkomen door een goede afstemming en overdracht tussen ziekenhuis, huisartsenpraktijk en thuiszorgorganisatie. Het werkt in Woerden.

lees-verder-rechts-wit

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden