“SUBSTITUTIE IS NOG STEEDS DE SLEUTEL NAAR GOEDE BETAALBARE ZORG DICHTBIJ”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“Verandering, beweging en verbinding. Dat is voor mij 2014 in drie woorden. Het zijn dynamische woorden die passen bij een dynamisch zorgveld. Toch is het goed om stil te staan bij wat dit heeft gebracht. Om even pas op de plaats te maken. En dat doen we dan ook met dit jaarverslag. We belichten negen projecten in ons werkgebied. Projecten die de beweging van tweede naar eerste lijn en naar gezondheid mede ondersteunen. De mooiste drie projecten van programmalijn Eerste lijn, Eerste lijn en Gemeente en Eerste en Tweede lijn. En omdat bewegen in ons bloed zit, kijken we in dit magazine  ook even vooruit.”

Eerste lijn
“De professionalisering van de eerste lijn stijgt nog steeds. Zorgverleners willen samenwerken rondom bepaalde thema’s en aanspreekbaar en herkenbaar zijn voor onder meer gemeente en welzijn.

In 2014 is het aantal samenwerkingsverbanden in de vorm van GEZ of OWZ (Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur) opnieuw gestegen. In de stad Utrecht is een aantal GEZ’en gefuseerd waardoor organisaties ontstaan die een nog grotere patiëntenpopulatie vertegenwoordigen. Maar de professionalisering gaat soms nog een stapje verder. Welke bedrijfsvoering is nodig om kwalitatief goede zorg, met tevreden professionals en een gezond financieel resultaat te leveren? Hiervoor hebben wij het zelfevaluatie-instrument bedrijfsvoering ontwikkeld. U leest wat dit instrument heeft opgeleverd voor de Stichting Utrecht GEZond.”

“Ook in Soest is de eerste lijn georganiseerd. De OWZ is een goed middel om vorm te geven aan samenwerking in de wijk. Huisarts Willem Bavinck vertelt in een video dat na een eerdere poging om samen te werken, het nu eindelijk is gelukt om samenwerking op een goede manier van de grond te krijgen.”

Eerste lijn en gemeente
“De integrale wijkaanpak werpt zijn vruchten af. Amersfoort is een voorbeeldgemeente. Pas geleden mocht zij haar succesvolle aanpak samen met de eerste lijn presenteren op het landelijk congres ‘Alles is gezondheid’. Het beweegprogramma KeiVitaal is inmiddels uitgerold in andere wijken. De kracht van het programma zit in de samenwerking in de eerste lijn én de verbinding met de buurtsportcoach en het wijkteam. De resultaten zijn goed. De helft van de deelnemers stroomt door naar zelfstandig bewegen. Bijna driekwart beweegt blijvend meer. Ik ben er dan ook trots op dat wij gemeente en eerste lijn adviseren en begeleiden bij het vormgeven van het integrale gezondheidsbeleid bij drie projecten. Wethouder Fleur Imming en huisarts Adriaan van Es vertellen meer over deze aanpak in een video verderop in het magazine.”
“Wijk bij Duurstede is een andere voorbeeldgemeente uit ons werkgebied. Onlangs werd Wijk door de MO-groep uitgeroepen tot één van de tien gouden gemeenten. Een mooie beloning voor een proactieve gemeente die zich goed heeft voorbereid op alle veranderingen. In het kader van de transities hebben wij een vooronderzoek gedaan en gekeken wat nodig is om verbinding te leggen tussen de eerste lijn en maatschappelijk ondersteuning. Nu is het tijd om te dóen. Ook daarbij adviseren wij zowel de gemeente als de eerste lijn.”

Integrale ouderenzorg
“Ouderenzorg is een onderwerp dat zich door als onze programmalijnen heen beweegt. Dat is echt integrale zorg. In Woerden slaat het Transmuraal Zorgpad Ouderen een brug tussen eerste en tweede lijn. Een goede samenwerking en overdracht tussen ziekenhuis, huisartsenpraktijk en thuiszorgorganisatie verbetert de kwaliteit van zorg en voorkomt heropnames. Het is goed om te zien dat nu ook elders is de regio dit soort initiatieven ontstaan.”

“In Noordwest-Veluwe zoekt zorggroep Medicamus samenwerking met de gemeenten om ouderen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis te laten wonen. Ook een parel.”

“Een andere manier van denken, waarbij niet ziekte en zorg, maar gezondheid en gedrag centraal staat.”

Eerste en Tweede lijn
“We vinden substitutie nog steeds de sleutel naar goede betaalbare zorg dichtbij. Geboortezorg, eerstelijnsdiagnostiek en de samenwerking huisarts – specialist staan dan ook hoog op onze substitutie-agenda. Als we het over geboortezorg hebben, dan is en blijft de druk groot om integraal te werken. We hebben vorig jaar veel geïnvesteerd in de professionalisering van de verloskundigen in de eerste lijn, zodat zij een goede en betrouwbare partner is in de keten. Het Geboortehuis Harderwijk is daar een voorbeeld van.”

“Ook eerstelijnsdiagnostiek biedt kansen voor substitutie. Het onderwerp is onverminderd populair en staat vaak ter discussie. De druk op de budgetten neemt toe en een nieuw bekostigingsmodel is aantocht. Zowel vanuit de eerste lijn als vanuit de ziekenhuizen zien we veel beweging op deze markt. Hoe geven we samen vorm aan goede betaalbare diagnostiek dichtbij de patiënt? Vorig jaar hebben wij een verkennend onderzoek gedaan naar de situatie in Midden-Nederland en deze besproken met stakeholders in een invitational. De resultaten ziet u in de infographic.”

Volle vaart vooruit
“Zoals ik al zei, vooruitkijken zit in ons bloed. Op dit moment zijn wij bezig met een regio-analyse. Zodat wij ook in de toekomst kunnen werken aan goede betaalbare zorg dichtbij. We kijken onder andere naar de ontwikkeling van de zorgvraag en demografie in zeven regio’s. Dat geeft een goed beeld wat er nodig is per regio, waar de kansen liggen. Daarover later meer. Eerst even stilstaan bij negen inspirerende projecten. Ik wens u veel leesplezier.”

Nienke Hulshof
directeur/bestuurder Raedelijn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden