VOORUITBLIK

raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

Eerste lijn en Gemeente
Vooronderzoek transities AWBZ, Wmo en Jeugdzorg

 

WIJK GAAT VOOR WIJKGERICHT EN INTEGRAAL

Een goede voorbereiding is het halve werk. Met de transities AWBZ, Wmo en Jeugdzorg voor de deur, komen er nieuwe vragen en verantwoordelijkheden op het gemeentelijke pad. De gemeente Wijk bij Duurstede spant zich in om een betere samenwerking te krijgen tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein en schakelt Raedelijn in voor een onderzoek. Een interview met wethouder Jan Burger.

 

“De veranderingen in de zorg en de belangrijke rol die de eerst lijn daarbij inneemt, waren voor ons als gemeente de reden om dit onderzoek te laten uitvoeren,” zegt wethouder Jan Burger. “Hoe krijgen we bijvoorbeeld zwaardere zorg terug in de eerste lijn, of eerstelijnszorg terug naar welzijn? Hoe zorgen we samen voor goede zorg voor onze inwoners dichtbij huis?”

Geen eenduidige registratie
“Als we naar jeugdzorg kijken, dan heeft iedere hulp- of zorgverlener zijn eigen contact”, zegt wethouder Jan Burger. “Maar hoe krijgen we meer samenhang in het zorgaanbod? Hoe zorg je ervoor dat een probleem goed, maar niet direct met specialistische zorg wordt opgepakt? En wie houdt dan een vinger aan de pols? Daarvoor moet je elkaar weten te vinden en afspraken maken over het zorgaanbod en de samenwerking.”

Versterk elkaar en los leemtes op
“Uit een eerder onderzoek kwamen ook de leemtes naar voren. Juist dan is het belangrijk om die leemtes gezamenlijk op te lossen”, aldus de wethouder.

“Voor bepaalde type problemen is minder zorgaanbod. En dan blijft een uitbehandeld kind bijvoorbeeld in een duur instituut, omdat er geen goede vervolgopvang is. Dat probleem zie je niet alleen bij jeugd, maar ook bijvoorbeeld bij ouderen. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren fors. Hoe organiseer je goede opvang van mensen met lichte en zware vormen van dementie? Wat is de ideale steun voor de mantelzorger? Wat is daarvoor nodig?”

Behoefte aan meer structuur
“De uitkomsten van een eerder onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waarbij alle spelers uit zorg en welzijn uit Wijk bij Duurstede aan tafel zaten. Zij zijn met elkaar gaan kijken wat er nu concreet moet gebeuren op het gebied van jeugdzorg en ouderenzorg. Al snel bleek dat in deze kleine gemeente de zorgverleners elkaar al goed kennen en iedereen elkaar daardoor snel weet te vinden. Wat men echter mist, is meer structuur in alle initiatieven en samenwerkingsafspraken tussen partijen.”

“We hebben elkaar nodig om die beweging te kunnen maken.”

Jan Burger,
wethouder

Vervolgstappen voor goede zorg dichtbij
“Met het onderzoek is een basis gelegd om de zorg lokaal en regionaal verder te ontwikkelen. Wethouder Burger: “Het was een eerste stap. Nu gaan we verder puzzelen hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. We beleggen binnenkort een brainstormbijeenkomst met professionals werkzaam in zorg en welzijn om na te denken over het nieuwe zorgbeleid. Als gemeente hebben we daar natuurlijk plannen voor. Het gaat daarbij om meer zorg dichtbij huis en van goede kwaliteit. En om een verlaging van de zorgkosten. Daarvoor moeten we weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. We hebben elkaar nodig om die beweging te kunnen maken.”

Niet het wiel opnieuw uitvinden
“Er bestaat in Wijk al een platform waar professionals uit de eerste lijn en welzijn samen komen, het WIEL (Wijkse Integratie Eerste Lijn). Het WIEL is een belangrijk platform, maar meer een contactoverleg. We willen kijken hoe we dit bestaande vehikel optimaal kunnen benutten en gebruiken om voorbeelden uit de praktijk te delen. En samen aan de slag te gaan om het zorgbeleid op een andere manier vorm te geven. De gemeente en de zorgverleners zijn daarbij elkaars partner.”

Rol Raedelijn
In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede voerde Raedelijn een vooronderzoek uit. De vragen ‘Wat vraagt het om de verbinding te leggen tussen eerstelijnszorg en maatschappelijke ondersteuning in het kader van de transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo, wat is de huidige werkwijze, wat zijn de knelpunten en hoe ziet het ideaalplaatje eruit, stonden daarbij centraal. Jan Burger: “Raedelijn kent de ontwikkelingen en heeft goede contacten met de eerste lijn. Zij weten wat er nodig is om die twee gescheiden werelden bij elkaar te brengen.” Daarnaast biedt Raedelijn het WIEL en huisartsen begeleiding en advies bij het versterken van de basis voor betere samenwerking tussen eerste lijn en sociaal domein. Raedelijn gaat nu adviseren bij het concretiseren van gezamenlijke regie, het vormgeven van een gezamenlijke werkconferentie en een agenda voor een integrale aanpak.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit vooronderzoek, het vormgeven van de samenwerking eerste lijn en sociaal domein in Wijk bij Duurstede of over de transitie en transformatie van het sociaal domein? Neem contact op met Wilma de Buck,
M 06. 43 23 91 04.

VOORUITBLIK

Wijk kijkt vooruit
“In 2014 hebben we in beeld gebracht wat er is en nodig is. Nu is het tijd om de gezamenlijke regie vorm te geven en te concretiseren. Dat gebeurt in gesprek met elkaar, met oog voor verschillende perspectieven en belangen en met een open agenda. Eerst inventariseren we welke thema’s op de agenda moeten en vervolgens wordt in een werkconferentie een gezamenlijke toekomstvisie en agenda ontworpen. Alle betrokkenen en belanghebbenden kunnen hier aan mee doen. Naast eerste lijn, gemeente, welzijn en GGD, zijn ook bewonersorganisaties en onderwijs uitgenodigd.”

Van transitie naar transformatie
“Gezondheid is meer dan ziekte en zorg. Het gaat niet alleen om lichamelijke problemen, maar ook om welbevinden, vitaliteit, kwaliteit van leven en meedoen. Als mensen lekker in hun vel zitten en maatschappelijk actief zijn, doen zij minder beroep op zorg.

De transformatie naar een bredere manier van kijken en denken over gezondheid en een andere rolverdeling tussen professionals, patiënten en bewoners moeten partijen samen maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat zorg, gemeenten en public health samen optrekken en tot een meer integrale aanpak komen. Het is een uitdaging om bij alle drukte bij het Wmo-loket, de volle wachtkamers en volle agenda’s, tijd vrij te maken voor samen denken, leren en doen. Maar elkaar leren kennen, samen optrekken, gezamenlijke regie én focus levert veel op. En blijkt iedere keer weer echt de moeite waard. In het belang van patiënten en bewoners, maar ook voor professionals zelf. Ik zie het als onze taak om die ontwikkeling richting gezamenlijke regie te faciliteren en deze helpen te concretiseren vanuit een onafhankelijke en verbindende positie. Daarbij maken we optimaal gebruik van wat er lokaal goed gaat, maar ook van goede praktijkvoorbeelden elders.”

Wilma de Buck
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden