DE SLAG NAAR GEZONDHEID IS NU ECHT GEMAAKT”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“​Gezamenlijke regie en samenwerking tussen zorg en gezondheid. Dat is de rode draad van de projecten in 2015. De slag naar gezondheid is nu echt gemaakt. Geïnspireerd door het ​gedachtegoed van Machteld Huber, is de blik op gezondheid breder geworden.​

In dit jaarverslag blikken we terug én vooruit op negen bijzondere projecten. Negen inspirerende voorbeelden van samenwerken aan zorg en gezondheid. We laten daarbij vooral de professional aan het woord. In totaal spraken wij veertien collega’s van u over samen werken aan zorg en gezondheid.”

Samenwerking zorg en welzijn
“W​e zien ​versterking van de organisatiekracht en aanspreekbaarheid van de eerste lijn op zowel wijk als regionaal niveau. En het toenemend besef dat ​​de eerste lijn het sámen ​met andere partners in zorg en welzijn ​moet doen​ om antwoord te geven op de complexere vraagstukken. Maar dat dat niet vanzelf​ gaat met verschil in belangen, financiering, schaal en taal is evident. Hierin heeft Raedelijn ​een belangrijke rol gespeeld, zowel op wijk als regionaal niveau.
Op wijkniveau ​krijgt de gezonde wijkaanpak – samenwerking in de wijk tussen zorg en welzijn – steeds meer vorm. De samenwerking van de huisarts met de wijkverpleegkundige en/of het wijkteam.​”

Patiënt centraal
“Het ouderenproject in Eemland is een goed voorbeeld van samenwerking tussen zorg en welzijn. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en dat geeft een ander samenspel tussen huisarts, thuiszorg en wijkverpleegkundige. Het is mooi om te zien dat organisaties steeds meer het belang van patiënt – in dit geval de kwetsbare ouderen – echt centraal zetten. In een interview met

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

“Een patiënt denkt niet in domeinen of lijnen en gaat uit van optimale afstemming van informatie en werkafspraken tussen ziekenhuis, eerste lijn en gemeente”

Leo Boom van Diamuraal en Marco Bruggeman van Beweging 3.0 vertellen zij dat zij juist zoeken naar samenwerking, elkaar willen aanvullen en versterken in plaats van beconcurreren. Als onafhankelijke partij heeft Raedelijn daarin een goede rol in gespeeld om de betrokken partijen naar een gedragen visie en ambitie tot samenwerking te leiden.”

Zorgvernieuwing
“In het veranderende zorglandschap is er ook ruimte voor innovatie en zorgvernieuwing. In De Bilt gaat de samenwerking rondom kwetsbare ouderen namelijk nog een stapje verder. Daar wordt een aparte (nieuwe) zorgorganisatie opgericht en treden twee concurrerende thuiszorgorganisaties en een maatschap van huisartsen en Gezondheidscentra De Bilt als één gezicht naar buiten als Thuiszorg-Teams De Bilt. In de video vertelt zowel zorg als thuiszorg hoe de samenwerking tot stand gekomen is en wat het oplevert voor de oudere Biltenaar.”

“Naast de wijk zien we op regionaal niveau nieuwe vormen van samenwerking tussen generalistische zorg en specialistische zorg. Een patiënt denkt niet in domeinen of lijnen en gaat uit van optimale afstemming van informatie en werkafspraken tussen ziekenhuis, eerste lijn en gemeente. ​Voor verbetering van zowel kwaliteit, gezondheid en kosten. 
Gegevensoverdracht, populatieanalyse en integrale geboortezorg zijn voorbeelden om hier invulling aan te geven.​ Verloskundigen maakten ook een professionaliseringsslag, waardoor zij een stevige en betrouwbare partner in de keten zijn geworden en voorbereid zijn op de komst van het integrale tarief in 2017.  In vogelvlucht nemen wij u in dit magazine mee in de ontwikkelingen in Midden-Nederland.”

“Genoeg ideeën en plannen. Raedelijn zorgde ervoor dat deze ideeën en plannen in de regio Midden-Nederland ook daadwerkelijk gerealiseerd werden. Ik wens u veel lees- en kijkplezier en vooral veel inspiratie voor nog meer samenwerking aan zorg en gezondheid.”
​​

Nienke Hulshof
directeur/bestuurder Raedelijn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden