VOORUITBLIK

Marian Kesler, strategisch adviseur  | Edith de la Fuente, senior adviseur

Marian Kesler

“De netwerkorganisatie DuurSaam Houten staat stevig. Partners uit zorg en welzijn hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat ouderen in Houten ‘goed’ oud kunnen worden. Naast de bestuurlijke en professionele samenwerking binnen DuurSaam Houten investeren we in 2018 in de samenwerking op informatiemanagement en communicatie. Doel is op beide onderdelen de netwerkorganisatie te versterken. Strategisch houden bestuurders een scherpe blik op wat nodig is in de toekomst. Onderwerpen die in dat kader zijn genoemd zijn wonen en dementie.

In 2018 wordt dit verder geconcretiseerd. In 2018 ontwikkelt het programma zich verder met de projecten Zorg en ondersteuning thuis en Zorg en ondersteuning buitenshuis. Betrokken professionals vanuit eerste lijn, thuiszorg, ziekenhuis, tijdelijk verblijf en sociaal domein maken specifieke, multidisciplinaire werkafspraken met als doel de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden. Een zorgvuldige implementatie van de werkafspraken krijgt daarom ook alle aandacht.

We maken een e-book over de kracht van samenwerking. Professionals uit de verschillende organisaties komen aan het woord en vertellen hoe zij samenwerken rondom de oudere. Op het gebied van informatiemanagement ontwikkelen met de partners een interactief dashboard met relevante informatie om de voortgang van de projecten en de opbrengsten van het programma te monitoren.

Er vinden onder meer 1-metingen plaats over de zorg en ondersteuning vanuit perspectief van oudere inwoners (door Zorgbelang) en vanuit het perspectief van de professionals (door raedelijn).

Terug naar overzicht

Edith de la Fuente

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden