VOORUITBLIK

Mark Callaars, informatiemanager | Denise Seelen, programmamanager 

Mark Callaars

“Integrale ouderenzorg vormde het speerpunt van GezondVeluwe in 2017. Het is gelukt om ouderenteams op te zetten rond alle huisartsenpraktijken waarin in elk geval de huisarts, praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde samenwerken. Het digitale communicatieplatform ‘OZO verbindzorg’ ondersteunt deze samenwerking. Bij OZOverbindzorg of kortweg OZO staat de oudere patiënt en diens mantelzorger centraal. Zij zijn leidend in de onderlinge communicatie met en tussen zorgverleners. Als de oudere bijvoorbeeld wil dat de apotheker en fysiotherapeut toegang krijgen tot deze overlegvorm, dan kan dat. De regie ligt bij de oudere.”

“Inmiddels werken alle huisartsen binnen GezondVeluwe met OZO. In 2018 bekijken we op welke wijze medisch specialisten van het St. Jansdal aangesloten kunnen worden.

Eind vorig jaar hebben we de effecten van twee jaar GezondVeluwe geëvalueerd. Bijna de helft van de mantelzorgers voelt zich ontlast door het gebruik van OZO. Verder draagt de integrale werkwijze en samenwerking in de ouderenteams/OZO bij aan de mogelijkheid voor ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen. De samenwerking tussen de professionals is verbeterd met 6.7 naar 7.2. Alle resultaten leest u in de infographic.”

“In 2018 gaan we aan de slag met de nieuwe doelgroepen. GGZ, in het bijzonder de Jeugd GGZ en mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). We verwachten door een nauwere en innovatieve samenwerking een positief effect op de ervaren kwaliteit van zorg en gezondheid en een doelmatiger inzet van middelen. Net als bij de ouderenzorgprojecten zullen we bij de GGZ-projecten de voortgang, resultaten en effecten gaan monitoren door het verzamelen en analyseren van data (informatiemanagement).”

“Andere thema’s zijn: nadrukkelijker verbinden van zorg- en welzijnsveld, onder andere door een regionaal leefstijlprogramma én we werken aan de opzet van een pilot rondom integrale bekostiging van de zorg rondom ouderen.”

Terug naar overzicht

Denise Seelen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden