Interview Els Speelman, beleidsregisseur Samen Leven Gemeente Amersfoort

“Door bewegen en welzijn weer meedoen, dat is óók positieve gezondheid” zegt Els Speelman.

“We zetten als gemeente graag in op preventie. Als we kijken naar bijvoorbeeld diabetes, dan kunnen mensen door meer te bewegen vaak van de medicijnen afkomen. Medicijnen zijn ook kostbaarder. Als mensen zich fitter voelen en weer lekker in hun vel zitten, dan zijn ze ook veel beter in staat om andere dingen aan te pakken. Toen er jaren geleden vanuit rijkssubsidie geld beschikbaar zou komen voor de BeweegKuur, hadden we daar als gemeente wel oren naar.

Uiteindelijk ging de subsidie niet door, maar zijn we op zoek gegaan naar iets vergelijkbaars en kwamen terecht bij het initiatief van een gezondheidscentrum: een diëtistenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en een praktijkondersteuner in Amersfoort Noord: KeiVitaal. De aanpak van een gezonde leefstijl waarbij eerstelijnszorgverleners en lokale beweegaanbieders echt samenwerken en elkaar versterken door ieders specifieke kennis. Deze mensen van het eerste uur zijn nog steeds betrokken en nu eigenaar van de stichting KeiVitaal.”

“Om KeiVitaal voor heel Amersfoort te realiseren, heeft raedelijn een belangrijke rol gespeeld. Professionals uit de wijk, hebben een volle agenda en zelfstandig hadden ze dit nooit voor elkaar gekregen. Raedelijn heeft het project naar een hoger plan getild en er ook voor gezorgd dat er een heel groot netwerk is ontstaan. Twee keer per jaar organiseerden ze een brede bijeenkomst. De bijeenkomsten werden altijd goed bezocht.

Mensen hadden ook blijkbaar behoefte om elkaar te leren kennen en om kennis te delen rond KeiVitaal. Ze lieten ook altijd de deelnemers zelf aan het woord om te vertellen wat KeiVitaal voor hen betekent. Vanuit de gemeente hebben wij een zogenaamde ‘vliegwielsubsidie’ gegeven om dat allemaal in gang te zetten en dan is het mooi dat de stad zegt ‘wij gaan hiermee aan de slag’. Het is ook een mooi moment om het nu weer terug te geven aan de stad.

“KeiVitaal wordt gedragen door de professionals in de wijk zelf, daar zit de kracht.”

De stichting KeiVitaal zorgt dat het in stand blijft. Raedelijn heeft het zo ingericht en overgedragen – met onder andere een toolkit – dat de stichting de activiteiten nu zelfstandig kan uitvoeren.”

“KeiVitaal wordt gedragen door de professionals in de wijk zelf, daar zit de kracht. Zij weten wat het beste is voor hun wijk en voor klanten. Ze kénnen de mensen. Samen werken ze aan een bepaald gezondheidsaspect van de mensen. Het is een onderwerp om in gesprek te gaan. Als een huisarts tegen iemand zegt ‘u zou eigenlijk wat meer moeten bewegen’, dan denkt diegene misschien zelf ja dat zou wel moeten, maar verder gebeurt er niets. Als je dan wordt doorverwezen naar een praktijkondersteuner die afspraken plant, je volgt en vraagt hoe het bij de diëtiste en de fysiotherapeut ging, dan is het een ander verhaal. Het is belangrijk om na die drie maanden te blijven bewegen. Daarom is de verbinding met de buursportcoach belangrijk. Zij kennen het laagdrempelige beweegaanbod in de wijk. Voor sommigen is het lastig om op een groep af te stappen, de buursportcoach die helpt daar echt bij. Het is maatwerk.”

“Om KeiVitaal voor heel Amersfoort te realiseren, heeft raedelijn een belangrijke rol gespeeld. ”

“Vanuit die bijeenkomsten met professionals in de wijk zijn ook andere verbindingen ontstaan. Wij zijn bezig met een gezonde wijkaanpak in Amersfoort en dat doen we heel vraaggericht. Waar hebben professionals en inwoners in een bepaalde wijk behoefte aan? Zo zijn we bezig met een pilot rond sportparken. De parken worden overdag weinig benut. Maar wat zou het mooi zijn als we zeggen we starten daar ’s ochtends om half 10 met een wandeling en drinken daarna een kop koffie in de kantine en wie nog zin heeft, speelt nog een potje jeu de boule. Daar willen we veel meer naartoe.

Een ander project dat raakvlakken heeft met KeiVitaal is Sociaal Vitaal. Het gaat om eenzame mensen met bewegingsarmoede. We leren ze om weer contacten te hebben en hoe leuk dat is. En dan zie je na een jaar dat dat ze echt in staat zijn om nieuwe contacten aan te gaan en zelfs in staat zijn om vrijwilligerswerk voor anderen te doen. Dat is voor ons ook positieve gezondheid: door bewegen en welzijn weer participeren, zodat er niet altijd een beroep gedaan moet worden op zorg. Er zijn ook andere manieren.”

Terug naar overzicht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden