VOORUITBLIK

Arjan Biemans, adviseur

Arjan Biemans

“Zorg is mensenwerk. Met de groeiende rol van positieve gezondheid verschuift de aandacht in de relatie tussen zorgverlener en patiënt steeds bewuster richting meerdere levensdomeinen. Daarin zal je het als zorgverlener soms net even iets anders kunnen en moeten doen dan je gewend was.”

“Het vinden van ruimte en tijd voor ‘een pas op de plaats’ is ook in dit traject een van de centrale thema’s. Het maken van ruimte voor kleine experimenten voelt dan in eerste instantie voor velen als ‘dat komt er ook nog eens bij’.

“Het appèl in de zorg op het oplossen van problemen, acute zorgvragen en het over elkaar heen buitelen van projecten, bijvoorbeeld door het introduceren van nieuwe systemen en de vele overleggen. Dat is veel. Het maakt dat de ruimte om daar even uit te stappen als steeds kleiner wordt ervaren.

Het risico op het organiseren van eigen teleurstellingen is dan groot. Terwijl we juist van dat patroon willen loskomen.”

“Het is een weg vinden in hoe het systeem waarbinnen we allemaal werken, doorwerkt en waar we het ook al weer voor deden, de ‘bedoeling’. Ook al is er een behoorlijk dominante context: het is de kunst om telkens weer terug te gaan naar waar jouw eigen ruimte wél zit. De gezamenlijke waarden die je als team zo belangrijk vindt, ondanks de dominantie van de waan van de dag. Vanuit dat gevoel van eigenaarschap ontstaat de ruimte om de dingen anders te doen en juist eigen keuzes te maken, dicht bij jezelf. Ook dat is en blijft mensenwerk.”

Terug naar overzicht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden