Programma DuurSaam Houten

GOED OUD WORDEN IN HOUTEN

Jocko Rensen, wethouder l Erna de Goede, huisarts en bestuurder

“We hebben tijd in de relatie geïnvesteerd en dat is nodig om taalbarrières inzichtelijk te maken”

Hoe zorg je dat ouderen goed en veilig thuis kunnen wonen? Zich thuis voelen en tevreden zijn met hun leven? Meerdere mogelijkheden hebben om actief mee te doen aan de samenleving? In Houten werken zorg en welzijn samen in het programma DuurSaam Houten. De ambitie? Goed oud worden in Houten. Een interview met de initiatiefnemers huisarts en bestuurder Erna de Goede en wethouder Jocko Rensen.

Ouderen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met de mantelzorgers en vrijwilligers het (zorg)netwerk rond de oudere. Het is belangrijk dat dit netwerk goed samenwerkt en dat de oudere hier zelf zo lang mogelijk een (actieve) rol heeft. Niet alleen op het moment dat een oudere niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, maar ook al eerder. Wat is nodig om zorg en welzijn goed samen te laten werken?

Welke projecten staan op stapel? Wat zijn de thema’s?

Jocko Rensen, wethouder en Erna de Goede, huisarts

Twee werelden
“We hebben een goed netwerk en leren elkaar steeds beter kennen. Korte lijnen zijn belangrijk,” zegt Erna de Goede. “Door van elkaar te weten wat je kan bieden aan een oudere inwoner van Houten, kun je concreet aan de slag. Daarnaast helpt het ook dat we een bestuurlijk platform hebben. Commitment is er.” Jocko: “Het aansluiten van de netwerken is belangrijk. Maar ook het dichter bij elkaar brengen van de verschillende werelden van welzijn en zorg, zowel bestuurlijk als tussen professionals.”

Voorbeelden uit de praktijk
“We gebruiken voorbeelden uit de praktijk om te kijken waar de knelpunten zitten,” zegt Erna de Goede. “Bijvoorbeeld als een kwetsbare oudere tijdelijk wordt opgenomen en daardoor niet meer naar de dagbesteding in ‘het Huis van Houten’ kan. Dan heb je een heel concreet voorbeeld waar je naar kan handelen.” Jocko vult aan: “Door op deze manier te kijken hebben we afgelopen jaar echt een aantal knelpunten op tafel gekregen. Sommige gezamenlijke initiatieven overlappen wetten zoals Wmo, Wlz of Zorgverzekeringswet. De uitdaging is, hoe ga je dat dan coördineren?”

Tijd voor de relatie
Jocko Rensen: “Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar zie je dat we elkaars taal meer zijn gaan begrijpen. We hebben tijd in de relatie geïnvesteerd en dat is nodig om taalbarrières inzichtelijk te maken. We zijn echt letterlijk gaan kijken, wat zeggen we nu tegen elkaar? Wat vragen we van elkaar? Neem bijvoorbeeld privacy: we hebben tegen elkaar gezegd wat bedoel jij daarmee vanuit jouw achtergrond? Over welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben we het met zo’n begrip? Dan zie je dat we soms appels en peren met elkaar aan het vergelijken zijn, zonder dat we dat in de gaten hadden. Dat herkennen, daar zit al een hele grote winst.

“Dat betekent niet dat we nu dezelfde taal spreken, maar we hebben veel meer oog voor de verbinding die we met elkaar moeten maken en hoe de ander in de wedstrijd zit.” “Absoluut,” zegt Erna. “Ik vind dat we daarin ook heel veel van elkaar hebben geleerd. Het is heel waardevol om in gesprek te zijn en die taalverschillen te onderzoeken. Maar ook om stil te staan bij wie doet nu wat. Ik denk ook we elkaar aanvullen en dat we samen wat moois kunnen betekenen voor de inwoner van Houten. Steeds weer vanuit zijn of haar vraag of behoefte.”

“We vinden het belangrijk om de ouderen actief te betrekken”

Oudere actief betrekken
“We vinden het ook belangrijk om de oudere actief te betrekken om te achterhalen wat de Houtenaar nu echt wenst in antwoord op de vraag: hoe word je goed oud in Houten? We hebben afgelopen jaar twee panels gehad. Een groep met inwoners tussen 70 en 75 jaar en een groep van 76 tot en met 85 jaar. Uitkomsten van deze gesprekken waren: betrek ons bij ontwikkelingen, wees een baken, heb oog voor mantelzorgers.”

Verbinding met informele zorg
“Als je echt gaat inzoomen op de oudere inwoner hoe die in de situatie zit en hoe je hem daarbij wilt helpen dan kun je niet alleen naar de formele zorg kijken. Het is juist belangrijk om ook tijd beschikbaar te stellen voor informele zorg, vrijwilligers en mantelzorgers en aandacht te hebben voor aspecten als zingeving. En verder te investeren in de relatie met de informele zorg, die een steeds grotere rol krijgt. Als je bijvoorbeeld met het sociaal team alleen maar productie gaat draaien en op prestatie en efficiëntie gaat zitten dan ga je voorbij aan de investering in de relatie. Het vraagt lef om daar ook ruimte voor te maken.”

* Jocko Rensen is sinds juni 2018 wethouder in Montfoort.

 GOED OUD WORDEN IN HOUTEN

Bekijk de infographic

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden