SAMEN WERKEN
AAN GEZONDHEID

“Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Kwetsbare ouderen, GGZ, persoonsgerichte zorg, geboortezorg, jeugdzorg en palliatieve zorg zijn vraagstukken die vragen om een gezamenlijke aanpak. Vraagstukken die niet door een partij alleen kunnen worden opgelost. De inwoner of patiënt denkt niet in eerste of tweede lijn, maar wil zorg op maat en vloeiende overdrachtsmomenten. Dat vraagt om een samenwerking tussen zorg, gemeente, welzijn en inwoners.”

“Die slag hebben we in 2017 gemaakt. We hebben professionals en organisaties begeleid om zich in te zetten voor een gezondere wijk, gemeente of regio. Dit vraagt intensief partnerschap tussen organisaties in, maar ook buiten de zorg. Dat doen wij in onze programma’s. Bijvoorbeeld bij GezondVeluwe waar we zien dat ouderen zich prettiger voelen, langer thuis blijven wonen en mantelzorgers zich meer ontlast voelen. Professionals zijn tevreden over de korte lijnen en geven de samenwerking een 7.2. Ook DuurSaam Houten koerst op ‘goed oud worden’ en de programma’s Palliatieve Zorg en Trijn zijn mooie voorbeelden waar partijen samen de ambitie hebben uitgesproken om het verschil te gaan maken. We zijn trots dat wij voor deze programma’s het programmamanagement mogen verzorgen.”

“Gezondheid gaat voor ons verder dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid draait om vitaliteit, zinvol in het leven staan. Om te doen wat je zou willen en de zorg te krijgen die je graag wilt. Een andere kijk op gezondheid vraagt ook nieuwe aanvliegroutes en ander gedrag van organisaties, professionals en inwoners. Ik vind dat technologische ontwikkelingen gelijk gepaard dienen te gaan met sociale innovatie. Hoe zorgen we ervoor dat de zorgprofessional voldoende ruimte heeft in het hoofd en kan handelen om die nieuwe werkwijze toe te gaan passen? Dit vraagt om ruimte maken en een ander repertoire aanboren. Hoe doe je dat in de dagelijkse drukke praktijk? Daar helpen wij graag bij. We hebben in 2017 de beweging naar persoonsgerichte zorg versneld. In de video van UZES ziet u hoe zorgverleners ruimte proberen te maken voor persoonsgerichte zorg. Het gaat niet vanzelf. Zorg is maatwerk en bovenal mensenwerk.”

“We ontmoeten in ons werk gepassioneerde huisartsen, die patiënten en andere zorgverleners inspireren om het samen anders te doen. Die het lef hebben om net dat andere te doen tegen het bestaande systeem of context in. Ik vind dat mooi om te zien. Die andere kijk heeft ook geleid tot ons event eind november waar dwarsdenkers en –doeners elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gingen.”

“Raedelijn heeft de beweging naar partnerschap met klanten ingezet en deze zetten we voort. We zien steeds meer dat we als partners verbonden zijn met klanten om samen het verschil te kunnen maken. We ontwikkelen, bouwen samen en realiseren ook samen. Met frisse blik en daadkracht.”

“Veel leesplezier en dank aan onze opdrachtgevers​/partners​ voor de goede samenwerking in ​het ​afgelopen jaar!”

Nienke Hulshof
Directeur/bestuurder raedelijn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden