Activiteiten en resultaten

Wat is er gedaan in 2018

  • Knelpunten-analyse m.b.t. het thema Jeugd(-ggz) op basis van interviews met verschillende professionals op de Noord-Veluwe
  • Betrokken partijen benaderen, verbinden en committeren
  • Focus aanbrengen, goede voorbeelden uit het land verzamelen en randvoorwaarden voor de pilots op de Noord-Veluwe bepalen in een brede klankbordgroep
  • Presentatie van de ontwikkelingen en voorgestelde lijn (pilots) in het Bestuurlijk Overleg van GezondVeluwe: akkoord voor verdere uitwerking
  • Uitwerking van de twee pilots in een slagvaardige projectgroep (huisarts, CJG-medewerker, BGGZ/SGGZ-aanbieders, beleidsadviseur uit een van de gemeenten, projectleider)
  • ‘Couleur locale’ bepalen door enthousiaste huisartspraktijken, betrokken beleidsadviseurs, CJG-teams en jggz-aanbieders te benaderen en de behoeften per gemeente te peilen
  • Inrichten van de monitoring op basis van Quadruple Aim (verbeterde ervaren kwaliteit van zorg door jongeren/opvoeders, werknemerstevredenheid van professionals, verbeteren van de gezondheid van de populatie, en doelmatigheid)

Successen

  • Commitment van de betrokken partijen op dit thema uitgesproken in het Bestuurlijk Platform.
  • Realisatie van twee pilotvormen die op maat gemaakt aansluiten op de behoeften en vraagstukken die per gemeente en gezondheidscentra kunnen verschillen.

Vooruitblik

In 2019 gaan de pilots daadwerkelijk van start in de zes gemeenten. Begin 2019 heeft elke gemeente minimaal één pilotvorm gekozen. Er wordt een ‘match’ gemaakt tussen de enthousiaste huisartspraktijken en een SOH’er-jggz of een CJG-medewerker. In de periode mei-juni 2019 starten de eerste pilots in Ermelo en Putten, gevolgd door Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Voorafgaand aan de pilots wordt een nulmeting (enquête) uitgezet onder betrokken professionals. Na een jaar volgt de 1-meting op de volgende onderdelen: ervaringen van professionals over de samenwerking, afstemming en communicatie tussen de partijen in het netwerk rondom de jeugdige en het gezin en ervaringen over de juiste zorg op de juiste plek.

Jeugdigen en/of opvoeders worden telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen met betrekking tot ‘in één keer de juiste zorg op de juiste plek’. Daarnaast worden zij bevraagd over hun ervaringen met betrekking op de eigen regie, over de tijdigheid van de hulp, hulp dichtbij en op maat (zo licht als mogelijk, zo zwaar waar nodig).

Andere indicatoren, zoals het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn, de soort problematiek en het aantal kinderen of jongeren die gezien zijn, worden opgehaald uit bestaande databronnen en informatiesystemen. Zo is er zo min mogelijk extra registratielast. De voortgang en resultaten van de monitoring worden gevisualiseerd in een apart dashboard dat regelmatig wordt geactualiseerd.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden