Activiteiten en resultaten in 2018

Wat is er gedaan in 2018

  • Extern voorzitterschap en procesbegeleiding en strategisch advies waardoor het onderling vertrouwen is versterkt
  • Besluitvormingsproces dat uitnodigt tot nieuwsgierigheid naar elkaars overwegingen, men bij verschillen onderzoekt wat een partij nodig heeft om mee te gaan met de meerderheid en waarbij mensen zich gehoord voelen ook al bepaalt hun mening uiteindelijk niet het genomen besluit
  • Leerproces waarbij reflectie op ‘lessons learned’ onderdeel is van de vergadercultuur en steeds vaker door deelnemers zelf wordt benoemd om de onderlinge samenwerking te verbeteren
  • Er is een besluitvormende Regiegroep waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd; verschillende werkgroepen die de Regiegroep adviseren over financiële, bestuurlijk/strategische vraagstukken en te maken keuzes
  • Alle 14 partijen hebben een Intentieverklaring ondertekend waarin de inhoudelijke stedelijke doelstellingen en de benodigde organisatorische en financiële condities staan beschreven
  • Alle betrokken organisaties hebben tegelijkertijd de O&I-module gecontracteerd bij Zilveren Kruis. Contractering via een partij was wel de intentie maar (nog) niet mogelijk vanwege het btw-risico

Successen

  • Deelnemers geven aan dat het onderling vertrouwen is gegroeid en de sfeer verbeterd
  • Getekende intentieverklaring en gezamenlijke contractering O&I-module
  • Er worden kleine stappen gezet naar concrete invulling van een stedelijke organisatie die goede zorg in de wijken en praktijken faciliteert en versterkt.

Vooruitblik

Tijdens een hei-dag is een dialoog gevoerd over de gezamenlijke opgave, passie/drive en verantwoordelijkheid; over toekomstbeelden van de stedelijke organisatie; over de inhoudelijke activiteiten van de wijkorganisaties en stedelijke organisaties, wat daarvan valt te leren en waar synergie op stedelijk niveau kan bijdragen aan goede zorg voor inwoners van Utrecht. De verwachting is dat in september dit jaar de contouren van de stedelijke organisatie vorm hebben gekregen waarbij de inhoud leidend is, en inrichting en verdeling van middelen daaruit volgen. Deze opdracht loopt tot juli 2019.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden