Activiteiten en resultaten in 2018

Wat is er gedaan in 2018

In 2018 is gestart met de scholing van 23 professionals: 7 huisartsen, 4 POH’s, 2 POH’s ggz, 4 fysiotherapeuten, 5 buurtteam medewerkers en 1 welzijnsmedewerker. De scholing is op drie locaties gestart: Terwijde, Parkwijk en Leidsche Rijn Centrum.

Resultaten die behaald zijn voor de patiënten:
Patiënten ervaren het ‘andere’ gesprek als toegevoegde waarde.

  • Het geeft meer ordening en inzicht
  • Patiënt voelt zich meer gezien en gehoord
  • De gesprekken bieden helderheid, met name over de eerste stappen die een patiënt kan zetten

De patiënten gaven aan: ‘Ik voelde me nu eindelijk echt serieus genomen. Dit werd versterkt door het gesprek over de vier domeinen. Mijn huisarts kent nu mijn verhaal. Daardoor kon zij beter advies geven in wat ik daadwerkelijk nodig had.’

De resultaten die behaald zijn voor de professionals:
De toegevoegde waarde van de scholing ‘het andere gesprek’ werd ook bevraagd bij de professionals:

  • Verwijzen is gemakkelijker: beter kunnen uitleggen aan de patiënt wie verantwoordelijk is voor wat.
  • Ordening en inzicht: het 4D model ordent en kan helpen om patiënten dit inzicht te geven
  • Gezamenlijke taal: dit draagt bij aan betere communicatie.

Professionals gaven aan: ‘Ik ervaar het als een toevoeging op het gebruikelijke arsenaal bij een anamnese. Het is handig om overzicht te hebben. Het is als het ware een extra instrument in mijn toolbox om met patiënten in gesprek te gaan.

Vooruitblik

In 2019 worden de twee andere locaties in Leidsche Rijn geschoold. Hiernaast zal 2019 in het teken staan van evaluatie: meten van resultaten voor de patiënt en voor de professional, geleerde lessen destilleren en conclusies trekken ten behoeve wat nodig is richting de toekomst om door te ontwikkelen. We zullen hierover met zowel patiënten als met professionals uit de verschillende domeinen in gesprek gaan.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden