Vanuit verschillende perspectieven worden rollen helder voor patiënt én voor professionals.

MARIEKE DE JONG – ADVISEUR RAEDELIJN

“Samen met huisarts Karolien van den Brekel werkt raedelijn aan het initiatief ‘de Modelwijk Leidsche Rijn.’ Het scholingstraject ‘Voer eens het andere gesprek’ is hier onderdeel van.

De scholing is een multidisciplinaire scholing met en voor professionals uit het medisch domein en uit het welzijns- en sociaal domein.

Het ‘andere gesprek’ gaat over het voeren van een gezondheidsgericht gesprek, waarin je de patiënt expliciet uitnodigt om samen breder te kijken naar gezondheid en hoe hij/zij de eigen gezondheid ervaart. In de scholing worden twee modellen als basis gebruikt. Aan de hand hiervan wordt nagegaan wat goed gaat maar ook welke problemen spelen binnen de verschillende levensdomeinen. Al deze aspecten worden in kaart gebracht en dit geeft handvatten. Handvatten voor de patiënt om zelf te bepalen welke eerste stappen hij/zij wil zetten en handvatten voor professionals voor afgestemde zorg, in samenwerking en over de domeinen heen.

Uit de evaluatie blijkt dat het andere gesprek bijdraagt aan de doelstellingen. Dat is iets om trots op te zijn. Ik hoor regelmatig hoe zorgverleners met hun handen in het haar zitten ten aanzien van sommige complexe patiëntvragen. Je hebt al veel geprobeerd, maar het lukt niet goed om verder te komen met de patiënt. Het voeren van een ander, gezondheidsgericht gesprek helpt professionals. Net als het samenwerken over de domeinen heen.

Het helpt om met elkaar rondom die patiënt te staan en verantwoordelijkheden helder te verdelen. Daarnaast is het waardevol voor de patiënt om zelf te beslissen waar hij/zij aan wil werken of waaraan juist niet. Iemand kan zo zelf bepalen wat de volgende stappen zijn en vanuit jouw rol kan je daaraan een bijdrage leveren. Wanneer dit voor zowel de patiënt als voor jou als professional in gezamenlijkheid helder wordt, levert dat enorm veel ruimte op.”

Als het in gezamenlijkheid helder wordt, levert dat enorm veel ruimte op.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden