Zonder wrijving geen glans

PAULINE TIELROOIJ – ADVISEUR RAEDELIJN

“Met 16 partijen samen op pad naar een nieuwe manier van samenwerken, ingegeven door een prikkel van buitenaf. Toen wij gevraagd werden om een rol te spelen bij het komen tot een regio organisatie Utrecht stad was er al veel uitgezocht en verkend met elkaar.

De gemeenschappelijkheid maar ook de verschillen waren heel duidelijk geworden. Hoe kom je daaruit een stap verder? Op zo’n manier dat alle partijen zich erin kunnen vinden?

Raedelijn kreeg de regie en heeft het proces zo zorgvuldig mogelijk ingericht. In eerste instantie hebben we gewerkt aan een basis om met elkaar het ‘goede gesprek’ te kunnen voeren, lessen getrokken uit het verleden en ‘spelregels’ bepaald voor de toekomst. Vanuit onze rol is het uitdagend om verbindend te zijn, scherpte te brengen, sturend te zijn waar nodig en vooral het eigenaarschap bij alle partijen te laten.

Het doet ook echt een appel op onze creativiteit. Als het vast dreigt te lopen moet je soms echt even heel iets anders bedenken en doen dan dat iedereen gewend is.

Ik ben er trots op dat vanuit een situatie waarin de partijen tegen over elkaar stonden, we nu samen een gevoel hebben gecreëerd van ‘we gaan het met zijn allen doen.’  Er is een intentieverklaring getekend en dat was voor iedereen een mooi moment. We gaan nu verder met inrichten en inhoud geven aan de regio-organisatie. Dat zal bij tijd en wijle nog best wat wrijving geven maar zonder wrijving geen glans. De basis is nu stevig genoeg om hier elke keer weer verder mee te komen.

Het traject startte met een externe prikkel. Maar het toont ook dat alle partijen intrinsiek ook de waarde zien van het gezamenlijk inrichten van de organisatie en infrastructuur. Dit levert iets op voor de burgers, de partijen zelf en de stakeholders in de stad Utrecht.”

Raedelijn kreeg de regie en heeft het proces zo zorgvuldig mogelijk ingericht

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden