REGIO-ORGANISATIE
O&I UTRECHT STAD

Een nieuwe manier van samenwerken en organiseren in een grote stad als Utrecht.

Een groot vraagstuk, want hoe krijg je dat voor elkaar? De HUS (Huisartsen Utrecht Stad) en 11 GEZ-organisaties zijn sinds 2015 met elkaar in gesprek om tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen. Een vorm die meer samenhang creëert maar ook nog eens aansluit bij de nieuwe bekostiging volgens de O&I-financiering.

Belangrijkste uitdaging: de neuzen dezelfde kant uit krijgen. Inhoudelijk zijn er veel verschillende visies tussen de partijen maar de kunst is vanuit vertrouwen zoeken naar de overeenkomsten. In 2018 werd aan raedelijn gevraagd het proces te begeleiden. Inmiddels is een gezamenlijke regio-aanvraag gedaan, zijn nog meer organisaties aangehaakt en worden er concrete stappen gezet naar de regio-organisatie Utrecht Stad.

We hebben nu samen een goed gevoel: we gaan het met zijn allen doen.

Pauline Tielrooij
adviseur raedelijn

Pauline Tielrooij
adviseur raedelijn

Wietze Eizenga
huisarts

Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten maar ook verschillende visies tussen alle partijen

Over het project

Activiteiten en resultaten in 2018

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden