Hoe is dit project aangepakt

Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) op de Noordwest Veluwe werd in 2018 een aanpak ontwikkeld.

Met de samenwerkingspartners van GezondVeluwe, de Veluwse gemeenten, Medicamus huisartsenzorg, GGz Centraal, welzijnsorganisaties en Zorgbelang, werden vier proeftuinen ontwikkeld met als doel de zorg en ondersteuning te verbeteren. Om de eigen regie van de inwoner te versterken wordt OZO-PsyNet en de Crisiskaart op de Veluwe geïmplementeerd. Aan raedelijn de vraag om met de proeftuinen duurzame verandering tot stand te brengen en de digitale programma’s te implementeren. De proeftuinen zijn gericht op de mensen met EPA in de wijk.

Doelstellingen

Zorg en ondersteuning voor mensen met een Ernstige Psychische Aandoening op de Noordwest Veluwe verbeteren:
  • Crisissen voorkomen
  • Eigen regie inwoner versterken
  • Samenwerking tussen integrale teams verbeteren.

Aanpak

Na uitgebreid onderzoek en interviews zijn er vier proeftuinen ingericht naar gemeente. Op basis van de lokale (zorg)-infrastructuur, de behoefte van zorgverleners en de zorgvraag is een thema gekozen per proeftuin.

De proeftuinen moeten de professionals en informele zorg de ruimte geven om te experimenteren met een nieuwe manier van werken, aan een meer integrale blik in de GGZ-samenwerking. Per proeftuin is een ervaringsdeskundige betrokken om het inwonersperspectief te garanderen.

In de gemeente Ermelo en de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek is gekozen voor een integrale manier van samenwerken tussen professionals en informele zorg.

In de gemeenten Harderwijk en Putten wordt aan een kleinschalig straatgerichte aanpak gewerkt, waarbij de samenleefbaarheid centraal staat.

Rol van raedelijn

Raedelijn is in dit project programmamanager, projectleider en informatiemanager.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden