Hoe is dit project aangepakt

Samen met huisarts Karolien van den Brekel werkt raedelijn aan het initiatief ‘de Modelwijk Leidsche Rijn.’ Het scholingstraject ‘Voer eens het andere gesprek’ is hier onderdeel van. De multidisciplinaire scholing is voor professionals uit het medisch domein en het welzijn- en sociaal domein.

Het ‘andere gesprek’ gaat over het voeren van een gezondheidsgericht gesprek, waarin je de patiënt expliciet uitnodigt om samen breder te kijken naar gezondheid en hoe hij/zij de eigen gezondheid ervaart. Er wordt nagegaan wat goed gaat en wat de problemen zijn die spelen in de verschillende levensdomeinen. Al deze aspecten worden in kaart gebracht en dit geeft handvatten. Handvatten voor afgestemde zorg, in samenwerking en over de domeinen heen. En bovendien met meer regie vanuit de patiënt.

Doelstellingen

  • Bevorderen van zelfregie van patiënten
  • Bevorderen van samenwerking van de eerste lijn met het sociaal domein en het welzijnsdomein
  • Bevorderen van werkplezier

Aanpak

Het is een multidisciplinaire scholing, met huisartsen, POH’s, fysiotherapeuten, buurtteammedewerkers sociaal en jeugd, buurt-sportcoaches en andere welzijnsmedewerkers.

Met behulp van gespreksmodellen wordt geoefend met het voeren van een ‘ander’ gezondheidsgericht gesprek. Dit gesprek is anders omdat er heel breed gekeken wordt wat er in het leven van de patiënt speelt.

De modellen waar gebruik van wordt gemaakt:

Het voeren van het andere gesprek vraagt om gedragsverandering. Binnen elke scholingsgroep zijn een aantal mensen aanjager om elkaar als collega’s te stimuleren het ‘andere gesprek’ te (blijven) voeren. Hiernaast wordt in groter verband, in een ‘klankbordgroep’ met vertegenwoordiging van patiënten, sociaal domein en welzijn domein gekeken wat nodig is om ‘het andere gesprek’ te borgen.

Rol van raedelijn

Raedelijn treedt in dit project naar voren als extern procesbegeleider.

We hebben nadruk gelegd op borging: hoe implementeer je deze scholing zodanig dat het binnen de organisaties en binnen de wijk gewaarborgd blijft? Ook hebben we steeds nagedacht over het perspectief van de patiënt en hoe dat een plek zou moeten krijgen. Een ander gesprek voeren vraagt om meer dan alleen een scholing. Het is een gedragsverandering die in gang gezet moet worden en af en toe een duwtje nodig heeft. Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra is initiatiefnemer. Huisarts Karolien van den Brekel is drijvende kracht achter dit project. Raedelijn heeft opgetreden als strategische aanjager in samenwerking met Karolien. ZO! (Zelfzorg Ondersteunt) is de subsidieverstrekker. Samen met patiëntvertegenwoordiging is er sprake van een tripartite samenwerking.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden