Licht op kwetsbare zwangeren – feiten en cijfers

 

KWETSBARE ZWANGEREN

‘Circa 10 procent van de bevolking is laaggeletterd en circa 29 procent van de bevolking heeft weinig gezondheidsvaardigheden (RIVM)’. Wat is het beeld in Midden-Nederland? Wij geven met onze regioanalyse een beeld van de sociaaleconomische status (SES) en het percentage migranten van de inwoners in de gebieden rond de VSV’s in Midden-Nederland. Ook het aantal tienermoeders is in kaart gebracht. Wat is het beeld? Wat valt op?

We weten het allang. Vrouwen en hun kinderen in achterstandswijken, met een laag inkomen en laag opleidingsniveau, lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond de geboorte. Dat heeft gevolgen op latere leeftijd en in volgende generaties. Medische én niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierin een rol.*

Ook de Zorgstandaard spreekt over zwangeren met lage gezondheidsvaardigheden. Een deel van deze vrouwen is minder goed in staat zichzelf te redden, heeft dus een grotere behoefte aan begeleiding en zorg. Juist deze groep wordt vaak niet goed bereikt. Dat kan anders. We denken dat deze zwangeren in veel gevallen meer aandacht verdienen van geboortezorgverleners dan zij nu krijgen. Dat vraagt om samen werken aan zorg en gezondheid. Betere samenwerking met jeugdgezondheidszorg, welzijn en gemeente is echt belangrijk.

Vrouwen en hun kinderen in achterstandswijken, met een laag inkomen en laag opleidingsniveau, lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond de geboorte.

Geboortes en tienermoeders 

WAT VALT OP?

Geboortes
Het aantal geboortes per 1000 inwoners ligt Midden-Nederland tussen 8,31 (Gooi en Vechtstreek) en 16,20 (Utrecht stad). Door het hoge geboortecijfer van Utrecht stad ligt het gemiddelde voor  Midden-Nederland (11.70) hoger dan het Nederlands gemiddelde (10,50).

Tienermoeders
Het percentage van het aantal geboortes waarbij de moeder jonger is dan 20 jaar verschilt erg in de regio en ligt tussen de 0,27% (Noordwest Utrecht) en 0,80% (Zuidoost Utrecht)

k1

Migranten en SES

k2

WAT VALT OP?

Sociaaleconomische status (SES)
Een lage SES-score is een indicatie voor een hogere zorgzwaarte. Utrecht Stad heeft een lage SES-score, Midden-Nederland heeft een hoge SES-score ten opzichte van de rest van Nederland, Utrecht Stad uitgezonderd. Noordwest-Utrecht heeft de hoogste SES-score van de regio.

Migranten
Het percentage westerse immigranten in Midden-Nederland rond het Nederlands gemiddelde van 9,4% waarbij met Utrecht Stad en de Gooi en Vechtstreek de hoogste aantallen hebben en Noordwest-Veluwe het laagst. Het percentage niet-westerse migranten is in Utrecht Stad extreem hoog (21,6%), waarbij de overige regio’s maximaal 10% laten zien.

* Timmermans S, Bonsel GJ, Steegers-Theunissen RP, Mackenbach JP, Steyerberg EW, Raat H, Verbrugh HA, Tiemeier HW, Hofman A, Birnie E, Looman CW, Jaddoe VW, Steegers EA. Individual accumulation of heterogeneous risks explains perinatal inequalities within deprived neighbourhoods. Eur J Epidemiol. 2011;26(2):165-80.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden