Licht op VSV’s

 

ORGANISATIE VSV’S

Zes verloskundige samenwerkingsverbanden zijn er in Midden-Nederland.  Met verschillen en overeenkomsten.  Welke disciplines zijn er vertegenwoordigd in het bestuur? Wie is de contactpersoon? Hebben zij de Module Integrale Geboortezorg gecontracteerd? Prestatieafspraken met Zilveren Kruis? En hebben zij de intentie om per 1 januari 2017 het integraal tarief geboortezorg te contracteren?

VSV Harderwijk

Bestuur bestaat uit:
Eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, kraamzorg, ziekenhuismanagement

Contactpersoon
Angelique Sinnige, voorzitter,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?
Kinderartsen zijn officieel niet aangesloten bij het VSV, maar worden indien gewenst/noodzakelijk uitgenodigd. CJG/JGZ heeft geen rol in het VSV, maar er zijn wel gezamenlijke overleggen in de vorm van een prenataal zorgteam

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Nee

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Ja

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Ja

VSV Amersfoort

Bestuur bestaat uit:
Stuurgroep:  directeur Medisch Specialistisch Bedrijf, Kraamzorg, eerstelijnsverloskundige, zorggroepmanager afdeling moeder en kind,
Projectgroep: Eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, kraamzorg

Contactpersoon
Paule Dijkhuizen, voorzitter,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?
Ziekenhuis: kinderartsen schuiven aan waar nodig, arts-assistenten, verpleegkundigen van afdeling Moeder en Kind

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Ja

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Nee

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Nee

VSV Gooi en Vechtstreek

Bestuur bestaat uit:
Eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, kraamzorg, kinderarts en ziekenhuismanagement

Contactpersoon
Babette Braams, bestuurslid/gynaecoloog,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?
In werkgroepen neemt JGZ deel

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Nee, aanvraag 2017 wordt nu voorbereid

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Nee

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Nee

VSV Eendracht

Bestuur bestaat uit:
Eerstelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, kraamzorg

Contactpersoon
Vicky Leeuwenhage, voorzitter,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?Ziekenhuis(verpleegkundigen),
tweedelijnsverloskundigen, arts-assistenten,
kinderartsen, RAVU JGZ en buurtzorg

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Nee

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Nee

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Nee

VSV geboortezorg Op één lijn

Bestuur bestaat uit:
Stuurgroep: vakgroep gynaecologie ziekenhuismanagement, kraamzorg en eerstelijnsverloskundigen, management. Ledenraad en bestuur: kraamzorg, vakgroep gynaecoloog, eerstelijnsverloskundigen

Contactpersoon
Martijn Heringa, voorzitter,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?
Eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, kraamzorgorganisaties

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Ja

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Ja

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Ja

VSV Utrecht zuid en omstreken

Bestuur bestaat uit:
Kraamzorg, eerstelijns- en tweedelijnsverloskundigen, vakgroep gynaecologie, ziekenhuis, verloskundige actieve huisarts

Contactpersoon
Janine Lazet,
[email protected]

Wie zijn nog meer aangesloten of deelnemer?
Echocentrum, geboortecentrum

Module Integrale geboortezorg gecontracteerd?
Nee

Prestatie-afspraken met Zilveren Kruis?
Nee

Intentie contractering integraal tarief per 1 januari 2017?
Nee

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden