Geboortezorg

VELE HANDEN OP ÉÉN BUIK

Geboortezorg staat hoog op de substitutie-agenda. Om goede betaalbare zorg dicht bij moeder en kind te realiseren, is betere cliëntzorg, eenduidige informatie, preventie en samenwerking nodig. Dat vraagt om een andere manier van (samen)werken in de geboortezorgketen. Niet alleen verloskundigen uit de eerste lijn zijn hierbij betrokken, maar ook huisartsen, kraamzorgorganisaties, klinisch verloskundigen, specialisten uit de tweede lijn en ook bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg. En daarom is het nodig dat de eerstelijnsverloskundige haar toegevoegde waarde laat zien en dat verloskundigen zich organiseren en professionaliseren.

VERLOSKUNDIGEN
OP WEG NAAR PROFESSIONALISERING

Verloskundigen Kringen professionaliseren in rap tempo om een stevige en betrouwbare samenwerkingspartner te zijn binnen de geboortezorgketen. Zo ook in Noordwest-Veluwe.

AANSPREEKBAAR OP KWALITEIT GEBOORTEZORG

Hoe staat het met de kwaliteit van geboortezorg in Midden-Nederland? Welke aanknopingspunten voor verbetering zijn er? Lees de resultaten van de benchmark.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden