Project – Transmuraal Zorgpad Ondervoeding

 

SAMEN AAN DE SLAG MET ONDERVOEDING

Stijging van zorgkosten voorkomen en verbeteren van de kwaliteit van zorg door een betere samenwerking in de keten. Ondervoeding is bij uitstek een thema waar samenwerking veel kan opleveren. Voor de patiënt én voor het betaalbaar houden van zorg. En daarom heeft het Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht (TODU) Raedelijn de opdracht gegeven om hen te adviseren en begeleiden bij het ontwikkelen van een Transmuraal Zorgpad Ondervoeding.

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

“Het idee voor een transmuraal zorgpad komt niet zo maar uit de lucht vallen”, zegt Marleen de Bruin, voorzitter van TODU. “Vanuit diëtetiek zijn wij al langer bezig met de afstemming tussen de eerste en tweede lijn, om de stroom voor de patiënt zo drempelloos mogelijk te maken. De stap naar een transmuraal zorgpad, om samenwerking te formaliseren en afspraken vast te leggen en soms ook scherpte aan te brengen, is dan niet meer zo groot.”

Elkaar leren kennen
“Binnen TODU vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan elkaar leren kennen en daarom organiseren we netwerkenbijeenkomsten”, vertelt Marleen de Bruin. “Tussen de lijnen spelen er ook dingen en daarbij is vertrouwen in elkaars deskundigheid een belangrijk punt. We hebben Raedelijn gevraagd als dagvoorzitter voor de workshop over ondervoeding. Zij kwamen toen met de suggestie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een transmuraal zorgpad en van daaruit is het balletje gaan rollen.”

Hoge zorgkosten door ondervoeding
Ondervoeding is een groot probleem. Het heeft een grote impact op het verloop en de duur van de behandelingen in ziekenhuizen en daarmee ook op de zorgkosten. “Een kwart tot veertig procent van patiënten in ziekenhuizen lijdt bij binnenkomst in het ziekenhuis aan ziekte-gerelateerde ondervoeding. De helft daarvan onderkennen we vanuit onze professionaliteit”, zegt Marleen de Bruin. “Door screening kunnen we dat percentage brengen naar tachtig procent.” Ziekenhuizen screenen sinds 2007 verplicht op ondervoeding. Het aantal ondervoede patiënten dat het ziekenhuis na een opname verlaat, is daarmee gedaald. Marleen de Bruin: “Het lukt lang niet altijd patiënten tijdens een ziekenhuisopname de opgelopen achterstand in te laten halen. Ervoor zorgen dat patiënten niet ondervoed een ziekenhuis opname in gaan, zou enorme meerwaarde hebben. Net als een goede continuering van de behandeling als de patiënt weer thuis is.”

Transmuraal zorgpad
Een transmuraal zorgpad ondervoeding kan bijdragen aan het voorkomen van ondervoeding, maar ook zorgen voor een passende behandeling als de patiënt ondervoed blijkt te zijn. Dit kan complicaties voorkomen en de herstelperiode en ligduur verkorten. Maar voor die stap kan worden gezet, moet eerst de haalbaarheid worden geïnventariseerd. Is er draagvlak? Wat zijn de kansen, risico’s en randvoorwaarden? Denise Seelen: “We hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd onder diëtisten van TODU uit de eerste, tweede en derde lijn. Ook andere zorgverleners zoals huisartsen, praktijkondersteuners als fysiotherapeuten hebben we in het onderzoek betrokken. Het is mooi om te zien dat het draagvlak groot is.”

Rol Raedelijn
Raedelijn is projectleider en adviseert en begeleidt TODU bij het ontwikkelen van een Transmuraal Zorgpad Ondervoeding. Marleen de Bruin: “We zijn mensen van de werkvloer en laten een haalbaarheidsonderzoek als dit graag over aan een gerenommeerd instituut als Raedelijn. Ze hebben de ervaring, de capaciteit en werken met een projectmatige aanpak. Ze hebben een grote rol gespeeld en het onderzoek samen met een geformeerde klankbordgroep uitgevoerd. Ze zijn ook in staat om daadwerkelijk trekker van een zorgpad te zijn. Ik geloof dat binnen TODU niemand dat op die manier in de vingers heeft.”

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Of wilt u ook aan de slag met een transmuraal zorgpad? Neem contact op met Denise Seelen M 06. 46 19 44 38.

“Vanuit diëtetiek zijn wij al langer bezig met de afstemming tussen de eerste en tweede lijn”

Marleen de Bruin,
voorzitter TODU

RESULTATEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden