Substitutie

 

IN DE EERSTE LIJN WAAR HET KAN, IN DE TWEEDE LIJN WAAR HET MOET

Substitutie betekent letterlijk vervangen. Bij substitutie van zorg gaat het om het vervangen of verplaatsen van zorg. Waar het kan in de eerste lijn, waar het moet in de tweede lijn. “En dat is precies wat er moet gebeuren om de zorg betaalbaar te houden”, zegt Yvette Koense adjunct-directeur. “Om te zorgen dat goede zorg dicht bij de patiënt beschikbaar is en blijft, moet de zorg anders worden georganiseerd en is meer samenwerking nodig. Dit sluit ook goed aan bij de gedachte van Triple Aim, gecombineerd werken aan een betere kwaliteit van zorg, toename van gezondheid tegen lagere kosten.”

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Huisartsen kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met ziekenhuizen over efficiënt verwijzen en terugverwijzen of medisch specialisten die in de eerstelijnspraktijk of het gezondheidscentrum komen voor advies en consultatie. Dit voorkomt onnodige zorg in de tweede lijn. Ook slimme alternatieven aanbieden in de eerste lijn, het bevorderen van zelfmanagement van de patiënt en in samenwerking met de gemeente insteken op preventie zijn voorbeelden om het gebruik van zorg te verbeteren en de doelmatigheid te bevorderen en daarmee een stijging van de zorgkosten voorkomen.

“Elkaar leren kennen is de basis voor samenwerking en samenwerking is de basis voor substitutie”, zegt adjunct-directeur Yvette Koense. “De laatste twee jaar zien we dat de zorg in het algemeen en vooral huisartsen en ziekenhuizen zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Er ontstaan bijvoorbeeld meekijkconsulten, transmurale centra en zorgpaden. De zorg ontwikkelt zich steeds meer over en door de lijnen heen, in plaats van in één lijn; daardoor zijn ​ziekenhuizen ​ook steeds vaker, samen met de eerste lijn, mede opdrachtgever​ van onze projecten.”
Recent is Raedelijn bijvoorbeeld gestart met een project in Weesp. Daar verkennen eerste en tweede lijn mogelijkheden voor transmurale samenwerking.

“Elkaar leren kennen is de basis voor samenwerking en samenwerking is de basis voor substitutie”

adjunct-directeur Yvette Koense

WAAROM SUBSTITUTIE?

Substitutie betekent het verplaatsen of vervangen van zorg. Van de tweede lijn naar de eerste lijn. Ook preventie, het voorkomen van zorg, valt onder substitutie.
MEERWAARDE VOOR DE PATIËNT
  • Houdt en brengt de zorg dichterbij de patiënt
  • Voorkomt onnodige of dubbele zorg voor de patiënt
MEERWAARDE VOOR DE ORGANISATIE:
  • vergroot het werkplezier van de professional
  • verbetert de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn
MEERWAARDE VANUIT KOSTENPERSPECTIEF:
  • houdt de zorg betaalbaar
  • voorkomt onnodige zorg, zowel in de tweede als in de eerste lijn

Meer informatie
Heeft u vragen over substitutie of over samenwerking tussen eerste en tweede lijn? Neem contact op met team eerste en tweede lijn.

ZORGVELD

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden