“SUBSTITUTIE HOUDT GOEDE ZORG BETAALBAAR EN DICHTBIJ”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

Als ik één ontwikkeling zou mogen noemen om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, dan zeg ik volmondig ‘substitutie’. De druk op de zorgkosten neemt steeds meer toe. We worden met zijn allen steeds ouder waardoor we niet alleen méér, maar ook lánger een beroep doen op zorg. Zorg Op de Juiste Plek, daar draait het om. In de eerste lijn waar het kan, in de tweede lijn waar het moet. Dat vraagt om samenwerking, een goede afstemming en overdracht. De samenwerking tussen eerste en tweede lijn staat centraal in één van onze drie programmalijnen.

Wij zien een beweging waarbij ziekenhuizen de eerste lijn steeds vaker opzoeken. In ons werkgebied hebben we te maken met zeven ziekenhuizen. Deels ingegeven door externe omstandigheden zoals het teruglopen van de inkomsten uit de poliklinieken, zoeken ze naar nieuwe vormen van samenwerking met de eerste lijn. En ook wij zoeken actief de samenwerking met ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld van zo’n transmurale samenwerking is het Transmuraal Zorgpad Ouderen in Woerden. Ik ben bijzonder trots op dit project, omdat het laat zien dat een goede samenwerking en overdracht tussen en huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie en ziekenhuis het aantal heropnames voorkomt én de kwaliteit van zorg verbetert. Het levert resultaat op voor de patiënt, de kwaliteit en de doelmatigheid van zorg. Triple Aim in optima forma.

Geboortezorg staat ook hoog op onze substitutie-agenda. De beweging naar integrale geboortezorg waarbij verloskundigen, huisartsen, kraamverzorgers, gynaecologen en andere specialisten uit de tweede lijn, maar ook bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg betrokken zijn, gaat razend snel. We zien verloskundigenpraktijken zich in rap tempo organiseren en professionaliseren,zoals in Harderwijk, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Ze willen aanspreekbaar zijn als organisatie én op de kwaliteit van zorg. Voor de Eerstelijns Verloskundigen Coöperatie Midden-Nederland voerden wij een benchmark uit. Het transparant maken van de kwaliteit van zorg versterkt het onderling vertrouwen in de hele keten.

Ook eerstelijnsdiagnostiek biedt kansen voor substitutie. Hoe voorkomen we dubbeldiagnostiek en onnodige verwijzingen naar de tweede lijn? Onlangs hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de huidige situatie en initiatieven in Midden-Nederland. De resultaten van deze verkenning ziet u verderop in een infographic. Vanuit gesprekken met alle stakeholders is het idee ontstaan om een invitational te organiseren. Om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag: Hoe geven we met elkaar vorm aan goede, betaalbare diagnostiek dichtbij de patiënt? Want veranderen dat doe je samen. Om substitutie goed van de grond te krijgen, is het nodig dat de verschillende zorgverleners en organisaties elkaar leren kennen en de dialoog met elkaar aangaan. Om vanuit die verschillende wegen op eenzelfde zorgspoor te komen.

Wij hebben de mooiste projecten binnen onze Programmalijn Eerste en Tweede lijn voor u uitgelicht. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te inspireren om zelf ook substitutieprojecten op te starten. Zo werken we samen aan het goede, betaalbare zorg dichtbij.”

Nienke Hulshof
Directeur/bestuurder Raedelijn

“Het is nodig dat de verschillende zorgverleners en organisaties elkaar leren kennen en de dialoog met elkaar aangaan om op eenzelfde zorgspoor te komen”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden