Project – Transmuraal Zorgpad Ouderen

ZORGPAD SLAAT BRUG VOOR OUDERE PATIËNT

Hoe voorkomen we dat patiënten van 75 jaar en ouder na ontslag uit het ziekenhuis, opnieuw worden opgenomen? Hoe borgen we de kwaliteit van zorg van de oudere patiënt thuis ​na ziekenhuisopname​? En zorgen we hierin ​samen ​voor continuïteit?

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Door goede afstemming in de ​overdracht tussen ziekenhuis, huisartsenpraktijk en thuiszorgorganisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is het Transmuraal Zorgpad Ouderen​ in Woerden. ​Heldere afspraken over rollen en taken in het ketenproces en sturen op uitgesproken verwachtingen versterken het onderling vertrouwen tussen de transverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. Het resultaat? De kwaliteit van zorg verbetert en voorkomt onnodige heropnames.

Oudere patiënt centraal
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het transmuraal zorgpad is gebruik maken van bestaande richtlijnen, werkwijzen ​en ervaringen van de professionals in de keten. En het verbeteren van de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Dit is gebaseerd op het verandermodel van Lean waarbij continu verbeteren centraal staat. Onder leiding van raedelijnadviseur Marjan van Maarle werd de bestaande situatie in kaart gebracht: “Hierdoor kregen de leden van de projectgroep inzicht in hun eigen rol en toegevoegde waarde ​aan het transmuraal ​traject dat een patiënt doorloopt.​ Wat heeft de ander van mij nodig om de zorg voor de patiënt goed te borgen?

Door ​bij het structureel oplossen van problemen, het perspectief van de oudere​ patiënt centraal te stellen, werd duidelijk waar en waardoor opnames voorkomen hadden kunnen worden. En hoe hard we in de keten werken om onduidelijkheden te herstellen voor elkaar.”

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit transmuraal zorgpad? Of wilt u zelf aan de slag met transmurale samenwerking? Neem contact op met Marjan van Maarle M 06. 31 04 49 06.

“Dat de patiënt met een gerust hart naar huis kan en weinig rompslomp heeft”

Wieneke van Ommen,
praktijkondersteuner huisarts

 

MEERWAARDE PATIËNT

 • Kwetsbare patiënt is en blijft beter in beeld
 • Kwaliteit van zorg verbetert doordat de continuïteit van zorg is geborgd
 • Patiënt ervaart een gevoel van rust omdat alle professionals op de hoogte zijn
 • Patiënt heeft vertrouwen in zowel eerste als tweede lijn

MEERWAARDE ORGANISATIES

 • Patiënt staat centraal
 • Effectievere inzet van het personeel: minder irritatie, onrust en `herstelwerkzaamheden’, tijdswinst
 • Professionals zijn op de hoogte van elkaars werk en dat versterkt de keten
 • Eenduidige en heldere communicatie versterkt de band tussen huisarts en specialist, huisarts en wijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige met praktijkondersteuner
 • Kortere lijnen

MEERWAARDE VANUIT DOELMATIGHEID

 • Minder heropnames
 • ​Inzicht in vermijdbare heropnames
 • ​Proces van overdracht effectief verkort. Zorg nodig? Binnen 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis wordt de zorg binnen de eerste lijn gestart (was 2 – 6 dagen)​
 • ‘Vroegsignalering’ door tijdige start van zorg in de eerste lijn voorkomt toename van kwetsbaarheid van klinische opname en daarmee heropname
 • ​Vraaggestuurd proces: alleen die zorg en ondersteuning die nodig is, wordt ingezet
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden