“ZO ZIE JE GEEN PATIËNTEN MAAR MEDEMENSEN, GEEN DIABETESPATIËNT MAAR EEN BEWONER DIE DIABETES HEEFT.”

Carla Swart
Praktijkmanager, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan en Jutphaas

Lees verder

Samen met EMC Nieuwegein is Raedelijn een samenwerking gestart op het gebied van ‘Positieve Psychologie’. “Het creëren van ruimte, energie en handvatten bieden voor de professionals om vorm te geven aan positieve psychologie was daarbij een belangrijke ambitie”, geeft Matthijs Zwier van Raedelijn aan. “Dit alles in het licht van alle andere uitdagingen die op professionals afkomen! Carla Swart, kijkend naar het team, mensen in hun kracht zetten voor zichzelf en de organisatie. Vanuit gedachtegoed positieve psychologie. Dat geeft energie.”

Carla Swart: “Als praktijkmanager vind ik het belangrijk dat er een fijne werksfeer is en dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Ik werk voor twee praktijken, deze zijn onderdeel van het EMC (Eerstelijns Medisch Centrum) Nieuwegein. Het EMC is een multidisciplinair samenwerkingsverband en bestaat uit twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een psychologenpraktijk, een diëtistenpraktijk en een paramedisch centrum.

Eind 2020 gaan we met zijn allen naar één gebouw verhuizen. Wij willen een gastvrij centrum zijn die het gedachtegoed van de Positieve Psychologie uitdraagt. Niet alleen in contact met bewoners maar ook onder elkaar, als collega’s. Positieve Psychologie is voor mij een vertrekpunt die een andere manier van kijken en handelen aanmoedigt. Zo zie je geen patiënten maar medemensen, geen diabetespatiënt maar een bewoner die diabetes heeft.

Als je goed met diabetes omgaat dan hoef je je helemaal niet ziek te voelen, dan hoef je geen patiënt te zijn. Als innovatief samenwerkingsverband zijn we bij veel initiatieven betrokken, zoals bijvoorbeeld de Diabetes Challenge, Wandel je Fit, Gezondheid met een Plus, de jaarlijkse Lijfstylemarkt en kookworkshops door diëtisten. We werken ook samen met de gemeente aan welzijn. Een voorbeeld hiervan is project KOEK (Klimmen op eigen Kracht). Dat project stimuleert en motiveert buurtbewoners om hun passie en inspiratie in te zetten om hun dromen waar te maken. We proberen de bewoners van onze wijk meer te bieden dan alleen de huisartsenzorg. Dat vind ik heel erg mooi!
Door samen te werken, en elkaar en te leren kennen en erkennen, kunnen we overstijgende zorg bieden. Mijn kracht ligt in het verbinden, enthousiasmeren en zorgen dat iedereen zich onderdeel voelt van het gezondheidsproces. In plaats van alleen medicatie meegeven, kan een simpele vraag als ‘hoe gaat het met u?’ een groot gebaar zijn.”
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden