Gerard Beffers
Sociaal Makelaar, Vleuten de Meern

“DE GEZONDE WIJK ALLIANTIE DIENT ALS EEN WEEFGETOUW IN DE WIJK”

Lees verder

“De Gezonde Wijk Alliantie dient als een weefgetouw in de wijk, waarin iedere inwoner een draad vormt die bijdraagt aan het hele weefsel van gezondheid.” Gerard Beffers werkt als sociaal makelaar, als buurtverbinder, in Vleuten de Meern. Met Raedelijn is hij in contact gekomen door het initiatief de Gezonde Wijk Alliantie.

“Door het samenwerkingsverband van de Gezonde Wijk Alliantie (GWA) heb ik in korte tijd veel huisartsen en praktijkondersteuners ontmoet. Door deze ontmoetingen heb ik kennis van de beroepstaal en denkwijze opgedaan. Maar, hiermee doe ik nog niets voor de inwoners, voor de mensen die ik eigenlijk echt wil helpen.

Ik zie mijn werk met de GWA als voorbereidend werk waarmee we informatie verzamelen en een netwerk opbouwen om inwoners te kunnen verbinden met de wereld van gezondheid. De GWA functioneert als een soort ‘weefsel’ in de wijk, waarin iedere inwoner een draad vormt die bijdraagt aan het hele plaatje van gezondheid. Om dat plaatje tastbaar te maken houden we ons ook bezig met concrete acties.

“De mensen die ik echt wil helpen, dat zijn de inwoners van onze stad”

Zo ben ik betrokken bij de Wijk Informatie Map (WIM). WIM is een project waar de burger direct iets aan heeft. Deze map informeert over activiteiten voor en door burgers. De map ligt in wachtkamers maar wordt ook actief door praktijkondersteuners gebruikt in hun contacten met patiënten. Daarbij is er ook een helpdesk, gerund door burgers, die de map raadplegen om tips te geven aan andere burgers. Hier zit weer een hele wereld achter. Zo proberen we een brede infrastructuur op te zetten waarin professionals en inwoners nauw kunnen samenwerken.

Op deze wijze zijn we ook actief met ouderen in de wijk. Zo’n project, als de GWA, is een kwestie van een lange adem. Toch geloof ik dat die verbinding van verschillende werelden – elkaar leren kennen en hardop durven denken – potentie heeft om samen toe te werken naar gezondheid in de wijk.”
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden