CIJFERS EN
ANTWOORD

Het aantal thuiswonende ouderen stijgt de komende jaren explosief. Wat betekent dit voor de druk op huisartsenpraktijk? Voor de betaalbaarheid van de zorg? En welke rol kan de wijkverpleegkundige hierin spelen?

 

Stijging aantal thuiswonende ouderen

Het aantal ouderen in de provincie Utrecht stijgt in 2030 tot boven de 10%. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. Door de afname van het aantal plaatsen in verzorgings- en verplegingshuizen blijven mensen steeds langer thuis wonen. Al met al betekent dit dat het aantal thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte explosief groeit. De laatste tien jaar van het leven gaan vaak gepaard met ziekte en chronische aandoeningen. Dit vraagt om een intensief proces van zorg en ondersteuning.

STIJGING AANTAL THUISWONENDE OUDEREN EN CONSEQUENTIES VOOR HUISARTSENPRAKTIJK

DRUK OP HUISARTS NEEMT TOE

Een oudere gaat met een zorgvraag vaak als eerste naar een huisarts. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 75-plussers tweemaal zo vaak naar de huisarts gaan. Met stijgen van de leeftijd – en de toename van kwetsbaarheid – neemt het aantal contacten alleen maar toe. En daarmee ook de druk op de huisartsenpraktijk.

SUBSTITUTIE VAN ZORG

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet de zorg anders worden georganiseerd. Een oudere die professionele zorg krijgt, heeft vaak te maken met verschillende zorgverleners en ondersteuners. Om te voorkomen dat ouderen ‘dubbele’ zorg en ondersteuning ontvangen of onnodig naar de tweede lijn worden verwezen, is substitutie nodig.  Zoals de afbeelding laat zien,  gaat het om de beweging waarbij de zorg verschuift. Het gaat om het vervangen of verplaatsen van zorg van tweede naar de eerste lijn of om het voorkomen van zorg. Ouderen die ziek zijn hebben niet altijd specialistische zorg nodig. Veel vragen van ouderen komen bij de huisarts terecht, maar zijn aan welzijn gerelateerd. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid. Dat vraagt om een andere aanpak. Binnen de eerste lijn zijn kansen voor substitutie bijvoorbeeld van huisarts/praktijkondersteuner naar wijkverpleegkundige.

 

WIJKVERPLEEGKUNDIGE:
SPIL IN DE WIJK

De wijk- of eerstelijnsverpleegkundige is de spil in de wijk. Zij staat niet alleen dichtbij de huisarts maar ook dichtbij de oudere. Ze maakt onderdeel uit van het wijkteam en is een onmisbare schakel tussen eerstelijnszorg en welzijn, maar ook tussen eerste en tweede lijn. Zij initieert, faciliteert en beheert het zorgproces van ouderen en chronisch zieken. Zij ontlast de huisarts en versterkt zijn rol als regisseur van de eerste lijn.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden