BEELDVERSLAG
CONFERENTIE

NA DE VISIE. NU DE PRAKTIJK

Verbinding, elkaar leren kennen, bewustwording en communicatie. Dat zijn de sleutelwoorden die terugkomen op de werkconferentie ‘Verpleegkundige zorg bij ouderen thuis in 2020’. De professionals uit de praktijk herkennen de opgaven voor de toekomst, vullen aan vanuit de praktijk en komen met elkaar tot de conclusie dat ze gewoon aan de slag moeten en daarbij de patiënt vooral niet moeten vergeten.

Wat is er nodig? Wat heeft prioriteit? En wat kunnen we samen bijdragen?

Het begint met de opgave: Hoe krijgen we voldoende HBO-verpleegkundigen? Door het imago te verbeteren en zichtbaar te maken aan de overheid wat er gebeurt in de wijk. En door in de opleiding de ervaring in de wijk meer mee te nemen. Ook voldoende stageplaatsen zijn nodig. Prioriteit is daarbij een duidelijk afgebakend functieprofiel.

Het gaat om slimme verbindingen maken. Met de klant, wijkspecialist en de partners uit de wijk. Elkaar kennen en elkaar zien. Zoals op eenzelfde locatie in de wijk. Bewustwording is een prioriteit en gewoon DOEN. Een gesprek met de huisarts over het belang van het wijkteam is nodig.

Open staan voor elkaars taal, elkaar kennen en weten wat de ander doet, daar draait het om. En ook verbinding met andere thuiszorg en ziekenhuisorganisaties. Overleg met elkaar en maak gebruik van elkaars expertise. Helder communiceren naar professionals en patiënten kan vanuit kleine geïntegreerde en gebiedsgerichte teams van zorg en welzijn. Bij voorkeur vanuit één gezamenlijk dossier waarvan de patiënt eigenaar is.

En wat hoort in een patiëntendossier? Adequate, relevante informatie op het juiste moment mét een houdbaarheidsdatum. Prioriteit is daarbij is voorkomen dat mensen steeds dezelfde informatie, die al bekend is, moeten geven.

Bewustwording van een goede kennis- en informatieoverdracht is ook een van opgaven. Vertrouw op elkaars expertise en kijk ook kritisch naar je eigen aandeel. Wat kan ik verbeteren? Bekijk hieronder de video

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden