Project

 

ONDERZOEK
EFFECTIEVE INZET WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Ontstaat er een ander speelveld nu de wijkverpleegkundige gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet en een rol krijgt in het sociale wijkteam van de gemeente? Welke organisatievorm is het meest geschikt? En welke gevolgen heeft de organisatievorm op het effect van het zorggebruik? Met andere woorden bij welke vorm is de inzet van de wijkverpleegkundige het meest effectief?

De reden voor gezondheidscentra in Maarssenbroek, Raedelijn en het Jan van Es Instituut om een onderzoek te starten met als doel om mét en ván elkaar te leren. Het onderzoeksvoorstel geeft aan dat de organisatievorm en aansturing een belangrijke voorspeller is voor het effectief inzetten van de wijkverpleegkundige. Raedelijn betrekt thuiszorgorganisatie Vitras bij het onderzoek. En daarmee wordt het onderzoek in Midden-Nederland uitgevoerd op twee locaties: Maarssenbroek en De Bilt.

“Door alle uitvoerenden bij elkaar te brengen, haal je de concurrentie eruit. Op die manier zijn we met elkaar bezig met wat we moeten doen en dat is zorg verlenen aan de patiënt.”

Geert Stradmeijer,
manager Vitras

“De wijkverpleegkundige staat dichtbij de huisarts en dichtbij de mensen in de wijk en is een onmisbare schakel”

Gré Conradi
directeur Gezondheidscentra Maarssenbroek

In dienst bij de thuiszorgorganisatie
De wijkverpleegkundige in dienst van Vitras werkt in de De Bilt samen met praktijkverpleegkundigen van de huisarts, de casemanager, andere thuiszorgorganisaties, welzijn en Wmo-medewerkers. Zij werken vanuit één gemeenschappelijk locatie. Hier komen professionals van het gezondheidscentrum, de Bilthuysen,  Stichting Mens en Vitras elkaar tegen en stemmen zorg onderling af. Geert Stradmeijer manager van Vitras: “Door alle uitvoerenden bij elkaar te brengen, haal je de concurrentie eruit. Op die manier zijn we met elkaar bezig met wat we moeten doen en dat is zorg verlenen aan de patiënt. In De Bilt hebben we ervoor gekozen om de coördinatie van de zorg door één persoon te laten verlopen. Deze persoon heeft een volledig mandaat om de zorg en/of ondersteuning te coördineren. Het hangt van de casus af welke persoon dat is.”

Gedetacheerd naar het gezondheidscentrum
In Maarssenbroek is de wijkverpleegkundige in dienst van thuiszorgorganisatie Careyn en wordt zij gedetacheerd aan de gezondheidscentra in de wijk. De directe aansturing vindt plaats door één van de bestuurders van de gezondheidscentra. Ervaring met de nauwe verbinding van de wijkverpleegkundige met de gezondheidscentra is eerder opgedaan vanuit het project Zichtbare Schakel. “Soms is het moeilijk om hulp te vragen en hulp te vinden. De wijkverpleegkundige denkt en zoekt mee. De wijkverpleegkundige is als een spin in het web als het gaat om persoonsgerichte zorg en het welzijn van burgers te organiseren. De wijkverpleegkundige staat dicht bij de huisarts en dicht bij de mensen in de wijk en is een onmisbare schakel”, vertelt Gré Conradi, directeur Gezondheidscentra Maarssenbroek.

Rol Raedelijn
Raedelijn wil graag samen met het veld vorm en inhoud geven aan de veranderingen in de zorg. Ouderenzorg is één van de belangrijkste thema’s waar zorg anders georganiseerd moet worden. Om de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek te bieden is soms onderzoek nodig. Dit onderzoek sluit aan bij de visie van Raedelijn om vorm te geven aan goede, doelmatige zorg dichtbij. De uitkomsten en resultaten worden gebruikt voor andere locaties in Midden-Nederland.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden