RAEDELIJN

Raedelijn is een adviesbureau in Midden-Nederland voor vraagstukken die de eerste lijn raken. Wij begeleiden, ontwerpen, onderzoeken veranderprocessen in de organisatie van zorg. In en rond de eerste lijn. Wij werken aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken binnen thema’s zoals ouderenzorg, GGZ, professionalisering, substitutie, integrale wijkaanpak en  transitie AWBZ/Wmo en Jeugdzorg.  We doen dat vanuit drie programmalijnen: vanuit de eerste lijn, vanuit de eerste lijn met gemeenten, en vanuit de eerste lijn met de tweede lijn.

Lees verder

“Wij werken aan organisatie- en samenwerkings- vraagstukken binnen thema’s zoals ouderenzorg, GGZ, integrale wijkaanpak en transitie AWBZ / Wmo en Jeugdzorg.”

Waarom?
We geloven dat een sterke eerste lijn de basis is voor goede zorg, betaalbaar en dichtbij. Om dat te realiseren moet de zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking nodig. We hebben een grondige kennis van de zorg en de eerste lijn in het bijzonder. Wij adviseren en begeleiden de eerste lijn om te werken aan de voorwaarden van een succesvolle samenwerking, zodat zij aanspreekbaar en herkenbaar zijn voor zowel zorgpartners, zorgverzekeraars, gemeenten als patiënten.

Onze ambitie?
We willen samen met organisaties in de eerste lijn, gemeenten en ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de grote veranderingen in de zorg. We adviseren over verander processen in de samenwerking en organisatie van zorg. We doen dit vanuit een partnerschap met de eerste lijn zowel in de eerste lijn zelf als in verbinding met gemeenten en ziekenhuizen.

MISSIE

Goede betaalbare zorg  dicht bij de burger.

 

VISIE

We geloven dat een sterke georganiseerde eerste lijn de basis is voor goede, betaalbare  zorg dichtbij. Om dat te realiseren moet zorg anders worden georganiseerd en is samenwerking nodig.
Onze opdracht is​ het realiseren van ​goede samenhangende en doelmatige zorg in en ​om​ de eerste lijn​, waarbij de toegevoegde waarde van de eerste lijn zichtbaar wordt gemaakt en ​het ​organiserend vermogen in de eerste lijn ​vergroot​.
Wij adviseren in veranderprocessen de organisatie van zorg. Wij zijn adviseur, projectleider, programmamanager of onderzoeker.

EERSTE LIJN

  • Professionalisering Eerste lijn (organisatieversterking en aanspreekbaarheid)
  • Ouderenzorg
  • GGZ

EERSTE LIJN EN GEMEENTE

  • Integrale wijkaanpak
  • Transities AWBZ/Wmo  en Jeugdzorg

EERSTE EN TWEEDE LIJN

Zorg Op de Juiste Plek
  • Geboortezorg
  • Eerstelijnsdiagnostiek
  • Samenwerking huisarts – specialist

MEDEWERKERS
RAEDELIJN

We hebben in lijn met onze opdrachtgevers drie adviesteams gevormd: Adviesteam Eerste lijn, Adviesteam Eerste lijn en Gemeente en adviesteam Eerste en Tweede lijn. We willen samen met eerstelijnsorganisaties, gemeente en ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de grote veranderingen in de zorg. We doen dit in de rol van adviseur, expert, projectleider of programmamanager.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden