Onderzoek –  draagvlak samenwerking

 

ZELF AAN ZET

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Hoe zorgen we dat minder onnodig een beroep wordt gedaan op zorg? Door vragen zoveel mogelijk vroegtijdig – in het voorveld – op te pakken en beter gebruik te maken van de eigen kracht en het netwerk van cliënten en vrijwilligers.

Vanuit deze gedachte werken wijkgezondheidscentra (WGC) Huizen​ en Versa Welzijn in nauw overleg met de gemeente Huizen​ aan de versterking van het veld rondom preventie en een beter samenspel tussen partijen in de wijken en het bevorderen van vitaliteit en redzaamheid van cliënten.

Zelf aan Zet is een project waarin ontzorgen, activeren en normaliseren centraal staat. Raedelijn is gevraagd om het draagvlak te verkennen en de effecten en kosten in beeld te brengen.

Rol Raedelijn
Raedelijn verkent en creëert draagvlak voor Zelf aan Zet, voert een stakeholdersanalyse uit als basis voor besluitvorming. Raedelijn begeleidt en adviseert de stuurgroep, coördineert de voorbereiding en monitort de afspraken. De resultaten worden teruggekoppeld in een bijeenkomst met de stakeholders en conclusies en vervolgstappen worden besproken.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderzoek, of wilt u ook aan de slag met samenwerking? Neem contact op met Wilma de Buck,
M 06. 43 23 91 04.

Link
Nieuwsbericht Zelf aan Zet

“Omdat we vanuit de eerste lijn ervaren dat er steeds meer druk komt op de huisartsenpraktijk”

Jan Willem Gort
directeur WGC Huizen

“Mijn droom is dat de bewoners de vruchten gaan plukken van de samenwerking”

Ad Otjes
Versa Welzijn
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden