VOORUITBLIK

Marieke de Jong, adviseur | Katinka Visscher, senior adviseur

Marieke de Jong

“Volgens het ministerie van VWS zal de diagnose artrose met 40 – 55% zal stijgen tot 2040. Artrose is daarmee de meest gediagnosticeerde aandoening. We voorzien een grote uitdaging om mensen met artrose goed te begeleiden naar zelfredzaamheid én om de betaalbaarheid van zorg doelmatige én betere zorg en begeleiding te bieden. Het Zorginstituut Nederland benoemt in haar Verbetersignalement artrose knie en heup, dat het beter kan. Hoe? Door stepped care (meer bewegen, met pijnstilling waar nodig, en dan pas een nieuwe prothese) maar ook door het delen van goede informatie en shared decision making.”

“De patient journeys die we vorig jaar maakten met Zorgbelang bevestigden de behoefte aan één verhaal, steun en echt luisteren en gezien worden als mens in plaats van ziektebeeld.

Zo kwamen we tot een nieuwe aanpak voor artrose. Stepped care en positieve gezondheid met de patiënt als vertrekpunt zijn daarin de basisprincipes.”

“Dit jaar zijn we gestart met acht proeftuinen om met mensen met artrose, fysiotherapeuten, orthopeden, huisartsen uit te zoeken hoe je handelt naar verandering: een combinatie tussen leren en verbeteren. In een proeftuin beginnen we met een dialoog tussen alle partijen en vanuit de ervaringen van patiënten onderzoeken de zorgprofessionals wat zij kunnen doen om hiermee ook echt aan de slag te gaan. Eind 2018 houden we weer zo’n dialoog om te achterhalen wat de patiënten hebben ervaren en gemerkt van de aanpassingen.”

“Het zou heel mooi zijn als we aan het einde van dit jaar kunnen concluderen dat er op twee manieren verschil wordt ervaren: door patiënten en door zorgverleners. Als de fysiotherapeut, de huisarts en de orthopeed merken dat ze anders zijn gaan luisteren en zijn gaan sparren onderling dan is dat een hele mooie uitkomst. Maar vooral als de patiënt ervaart dat er echt iets is veranderd weten we dat het werkt. Als het niet werkt gaan we het anders aanpakken.”

“We spreken nu over een kort tijdsbestek, eigenlijk moet je verder kijken dan alleen dit jaar.

Daarom staat er een nieuwe financieringsaanvraag op de planning. Met de proeftuinen en de uitkomsten daarvan creëren we bouwstenen voor deze aanvraag. We willen onderbouwen dat een specifiek aantal patiënten te vroeg naar de orthopeed gaat en dat we dat kunnen verlagen. Geld is dus een voorwaarde om ons project voort te zetten in 2019 en de jaren die er op volgen. Het is een meerjarenplan dat een lange adem behoeft, want het gaat echt om een cultuurverandering.”

Terug naar overzicht

Katinka Visscher

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden