VOORUITBLIK

Katinka Visscher, senior adviseur | Lars Luijkx, adviseur

Katinka Visscher

“Voor KeiVitaal is dit een bijzonder moment. Een initiatief dat vijf jaar geleden startte in een paar wijken met zes zorgverleners is nu een netwerk met ongeveer 72 praktijkondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, buurtsportcoaches, met structurele betrokkenheid van de gemeente. En per 1 mei dit jaar is raedelijn overbodig.”

“De initiatiefnemers hebben een stichting gevormd, maken zelf afspraken met de gemeente, brengen de wijken bijeen voor

kruisbestuiving en leren van elkaar en van deelnemers wiens ervaringen worden opgehaald en ertoe doen. Caspar Tittse zegt het mooi – door het enthousiasme en bevlogenheid van de professionals is het gelukt. Maar vanuit deze bevlogenheid nemen zij het heft nu in eigen handen en creëren de randvoorwaarden voor het levend houden van een lerend netwerk in de hele stad voor alle inwoners. Eigenlijk doen zij precies wat waar zij hun deelnemers ook bij helpen.”

“Het Preventieakkoord, de gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekering vanaf 2019, het thema ‘gezondheid en gedrag’ in de visie van de medisch specialisten: de tijd is rijp voor de KeiVitaal-benadering van gezondheidsbevordering.

Een ander voorbeeld om te komen tot gezond gedrag is Bewegen op Recept. Hoewel de doelgroep iets anders is, is het doel vergelijkbaar: een inwoner helpen zijn eigen gezonde gedrag te verbeteren en/of dat gezonde gedrag voort te zetten. Zo zijn er vele wegen naar Rome. En die weg is niet recht.

Bij KeiVitaal hebben we gezien dat dit netwerk steeds meer oplevert ook voor mensen aan hun gezondheid willen werken zonder het hele KeiVitaalaanbod (diëtiek en bewegen en praktijkondersteuning/coaching).

Doordat de mensen in het netwerk elkaar kennen, schakelen ze snel onderling en zien ze mogelijkheden om mensen te helpen die buiten hun eigen professie liggen. Zo ook bij Bewegen of Welzijn op Recept is te zien dat de samenwerking rondom één thema ook kan resulteren in een netwerk in wijk, dorp, stad. Dit biedt kansen voor nieuwe thema’s en geeft uiteindelijk de inwoner betere hulp.”

“Toch valt er nog veel te winnen. Wij hopen dat het preventieakkoord en de nieuwe financiering van de GLI die beweging naar meer van dit soort alerte netwerken stimuleert, netwerken die bevlogen meebewegen met de behoefte van inwoners.”

Terug naar overzicht

Lars Luijkx

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden