De aanpak van proeftuinen is noemenswaardig

KOOS DE BOED – ERVARINGSDESKUNDIGE

“Inmiddels werk ik nu vijf jaar als ervaringsdeskundige in de (geestelijke) gezondheidszorg. Vanaf het opstarten van deze specifieke proeftuinen ben ik betrokken.

Een project zoals dit is heel belangrijk omdat we hieruit heel veel kunnen leren. Als het succesvol is, dan weten we direct hoe we het elders ook kunnen implementeren. De aanpak van deze proeftuinen noemenswaardig: de gezamenlijkheid is gezocht. Dat zie je al aan het feit dat ik als ervaringsdeskundige ben aangehaakt terwijl het gesprek nog openligt. Dat is anders dan wanneer hulpverleners en gemeenteambtenaren wat bedacht hebben en het implementeren. Op deze manier doen we het samen: met hulpverleners en inwoners. Bovendien zitten we letterlijk samen aan tafel, dat heeft veel toegevoegde waarde. Het verschil met andere initiatieven is dat er echt over eigen professie en domein wordt heen gekeken, met veel interesse zelfs!

Tijdens de bijeenkomsten houd ik daarnaast ook een vinger aan de pols en blijf ik kritisch. Ervaringsdeskundigen houden zo in de gaten wat wel en niet wenselijk is vanuit de inwoner gezien. Ik waak voor de samenwerking en voor de juiste focus. Gelukkig verloopt de samenwerking met onder andere raedelijn heel adequaat en respectvol.

Ik hoop dat we komend jaar een mooi voorbeeld kunnen geven van hoe het zou moeten zijn. Implementatie van PsyNet en Crisiskaart in de hele regio is een concrete actie die daarbij hoort. Het toegankelijke karakter van deze tools is ontzettend belangrijk. Wat we hiermee benadrukken en wat minstens zo belangrijk is: eigen regie van de cliënt.”

Ervarings­deskundigen houden in de gaten wat wel en niet wenselijk is vanuit de inwoner gezien

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden