Hoe is dit project aangepakt

Naast de thema’s ouderenzorg en Value Based Healthcare (VBHC) hebben partijen op de Noord-Veluwe in 2018 de handen ineengeslagen rond het thema jeugd(-ggz).

Door middel van twee pilots wordt nagestreefd om de juiste zorg op de juiste plek voor jongeren met ggz-(gerelateerde) problematiek te organiseren en om de samenwerking tussen huisartsen en CJG-teams te verbeteren. Wat houden de pilots in? Kort samengevat wordt óf een SOH-jggz (GZ-psycholoog) óf een CJG-medewerker (jeugd- en gezinswerker of orthopedagoog werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)) voor 6-8 uur per week ingezet in de huisartsenpraktijk. Aan raedelijn de vraag om verschillende partijen te verbinden, het project te leiden en de resultaten te monitoren.

Doelstellingen

De inzet en expertise van óf een CJG-medewerker óf een SOH in de huisartsenpraktijk:
  • Zorgt ervoor dat verwijzers het meest passende aanbod voor jeugdigen kunnen organiseren (juiste zorg op de juiste plek)
  • Draagt bij aan een optimale kwaliteit van de triage zodat dit in één keer tot de juiste inzet van jeugdhulp leidt
  • Biedt kortdurende en laagdrempelige jeugdhulp wat een verwijzing naar meer specialistische jeugdhulp kan voorkomen
  • Draagt bij aan tijdige hulp, hulp dichtbij en op maat
  • Verbetert de samenwerking, afstemming en communicatie

Aanpak

Vanuit het netwerk GezondVeluwe zijn twee pilots georganiseerd rond jeugdhulp/ jeugd-ggz:
  1. Een medewerker uit het CJG-team in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum
  2. Een Specialistische Ondersteuner Huisarts-jggz (SOH-jggz) in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum

Zes gemeenten op de Noordwest-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten), enthousiaste huisartsen, de CJG-teams en verschillende zorgaanbieders werken mee aan deze pilots.

We streven ‘couleur locale’ na, waarbij ingespeeld wordt op lokale behoeften zoals specifieke vraagstukken in de huisartsenpraktijk of lokale ontwikkelingen binnen de gemeente.

Afhankelijk daarvan zijn één of meer passende pilotvormen per gemeente gekozen. Beide pilotvormen zijn en worden in andere regio’s in het land volop onderzocht (evidence-based). Door de monitoring van de resultaten dragen we hieraan bij.

Rol van raedelijn

In dit project vervulde raedelijn een aantal rollen: projectleider, informatiemanager en programmamanager.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden