Licht op het menselijke perspectief

 

“OMDAT WE INTENSIEVER SAMENWERKEN GAAT OVERLEGGEN MAKKELIJKER”

Werkgroep, stuurgroep, projectgroep. De achterban inlichten en meenemen. En natuurlijk bevallingen, diensten en spreekuren. De zorgverleners van het VSV in Amersfoort hebben het druk. Maar Rixt Bekkema, voorzitter coöperatie VIDA en stuurgroeplid ‘Integrale zorg’ van VSV Amersfoort en verloskundige maakt graag tijd voor een gesprek over de betekenis van de veranderingen rondom geboortezorg voor haar zelf en haar collega-zorgverleners.

Waar zijn jullie mee bezig om tot integrale geboortezorg en contractering te komen?
“Onze VSV-speerpunten zijn integrale intake, protocollen en zorgpaden, lachgas en Centering Pregnancy voor alle zwangeren ­die dat willen,” zegt Rixt Bekkema. “En onze grote droom: een elektronisch patiëntendossier waarin we allemaal de controlemomenten van elke zwangere delen. Dat zal nog lastig worden, maar daar gaan we voor. We vinden dat (eerstelijns)verloskundigen alle intakes moeten afnemen, ook omdat sociaal emotionele aspecten altijd van belang zijn ook bij medische indicatie. Omdat we de vragen voor de intake samen met de gynaecologen hebben opgesteld, kan dat ook. We hebben zorg op maat hoog in het vaandel.”

“Zwangeren die Centering Pregnancy doen blijven bij ons ondanks een medische indicatie ook in de eerste lijn. We hadden laatst een vrouw die door marihuana-gebruik een indicatie kreeg voor de tweede lijn. Maar de gynaecoloog zei: “Ik wil dat je bij deze vrouw betrokken blijft, want jij bent haar vertrouwenspersoon, en kent de sociale kant van haar verhaal. Juist bij deze vrouw is dat belangrijk.  Deze verbinding van medisch en psychosociale aspecten willen wij graag in een zorgpad beschrijven, zodat dit verankerd wordt in de zorg van alle betrokkenen.”

We zijn dus aldoor bezig om na te denken over: hoe hebben we het altijd gedaan en wat kan er beter? Dat is veel belangrijker dan hoe het allemaal moet in de nieuwe organisatie. Hoe meer we ons verdiepen hoe het in de inhoud anders kan hoe meer je in gaat zien dat je ook een organisatiestructuur kunt gebruiken. Daarmee krijgen we ook onze achterbannen mee in de nieuwe structuren. Vanuit de inhoud.

“We hebben vervroegde partus-assistentie van kraamzorg in ons VSV. Super voor de zwangere, want de kraamverzorgende blijft vanaf het begin bij de vrouw en gaat mee naar huis, dat vinden mensen heerlijk. En de verpleging wordt minder zwaar belast. We zoeken nu samen naar ‘beter’-oplossingen. Neem volmeldingen. Dat was deze zomer toch weer een probleem.  Heel vervelend voor de zwangere. Toen we dat aankaartten is de manager meteen gaan puzzelen en vond een schoonmaakbedrijf die ’s nachts schoonmaakt. Bij zoiets voel je echt: we nemen elkaar (en de zwangere) serieus. Dat helpt enorm ook al voorkom je daarmee nog niet alle volmeldingen. “

Organisatie VSV Amersfoort:
Met hulp van STBN hebben we de Module Integrale Geboortezorg gecontracteerd. Er is een stuurgroep met deelname van het Medisch Specialistisch Bedrijf, Kraamzorg Samenwerkingsverband, de eerstelijnscoöperatie VIDA en een zorggroepmanager. De stuurgroep stuurt de projectgroep aan en coördineert de werkgroepen integrale contractering en juridische vorm. In de zorginhoudelijke werkgroepen zitten meestal een gynaecoloog, iemand vanuit het ziekenhuis (een manager, klinisch verloskundige of iemand van de verpleging) en meerdere eerstelijnsverloskundigen.

Wat doet dit met je en hoe je naar je je werk kijkt?
“Omdat we intensiever samenwerken gaat het overleggen makkelijker. Ook al werken we natuurlijk nog met protocollen, we kijken meer naar welke medische én sociaal emotionele zorg nodig is. We zijn daardoor nu al cliëntgerichter. Vooral bij zwangeren die Centering doen en bij de POP-poli (psychiatrie, obstetrie en pediatrie) merken we dat. Onlangs signaleerde kraamzorg bij een intake aan huis dat acute zorg nodig was. Verloskundige informeerde de gynaecoloog en die kwam meteen in actie. We nemen elkaar nu bloedserieus! De zwangere zei later: ‘daar ben ik toch bij jullie voor gekomen?’ Ze heeft gelijk! Samenwerken maakt het ook spannender. We morrelen aan bestaande manieren van werken. Ik word altijd blij van veranderingen, maar voor anderen kan dat spannend zijn. Dan krijg je vragen als: Is dat wel echt nodig? En moet dat nu? Maar als ze bezig zijn met de inhoud, dan zien ze het belang van nieuwe afspraken en een organisatie die bij dat anders werken past.”

“Ik denk dat we over twee jaar nog meer samenwerken en kijken naar wat de zwangere wil én haar
meenemen in wat er in het protocol staat. Meer zorg op maat aan de ene kant en basiszorg die voor elke zwangere hetzelfde is, medisch of niet medisch. Een zwangere zegt dan’ ik krijg zorg op maat, waar ik iets over te zeggen heb, waar ik invloed op heb.'”

Wat betekent dit voor de zwangere nu, of over twee jaar?
“Eerlijk gezegd nog niet heel erg veel,” zegt Rixt Bekkema. “Dat is precies waar we vanuit de stuurgroep mee bezig zijn: hoezo weten we niet wat de zwangere wil? Met de gynaecologen en kraamzorg hebben we het wel veel vaker over wat wil de vrouw, ook buiten de VIL (Verloskundige Indicatie Lijst). Maar hoe borgen we vertegenwoordiging van de zwangere?  Samen kijken naar wat een zwangere nodig heeft, vooral aan het begin van de zwangerschap, levert veel op voor de zwangere.

Paule Dijkhuizen (voorzitter VSV Amersfoort), Inge Evers, (lid projectgroep VSV Amersfoort) en Eveline van Harlingen (lid stuurgroep VSV Amersfoort) hebben meegelezen bij dit interview.

MET WELKE VRAAG DRAGEN JULLIE HET STOKJE OVER AAN EEN ANDERE VSV IN MIDDEN-NEDERLAND?

WELKE TWEE VRAGEN ZOU IK WILLEN STELLEN?

Vraag 1

Wij stoeien met een evenwichtige bemensing van de werkgroepen financiën en juridische zaken. De belangen zijn groot dus we hebben van alle leden kennis van zaken nodig. In de eerste lijn is dat er nog niet. Hoe gaan andere VSV’s daar mee om?

Vraag 2

En ook belangrijk – hoe waarborgen jullie het woord van de zwangere, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van het elektronisch dossier?

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden