Project – Ketenzorgprogramma ouderenzorg Medicamus

 

“OUDEREN OP EEN VERANTWOORDE MANIER THUIS LATEN WONEN”

Een regionaal uniform zorgprogramma voor thuiswonende kwetsbare ouderen ontwikkelen en implementeren bij minimaal een kwart van de huisartsenpraktijken in de regio Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Proactief en gestructureerd. Met daarbij een stevige verbinding met andere eerstelijnsaanbieders, gemeente en welzijn. Dat is de ambitie van huisarts en projectleider Ouderenzorg Artine de Jonge van huisartsencoöperatie Medicamus. Raedelijn adviseert de projectleider bij het ontwikkelen en implementeren van het ketenzorgprogramma Ouderenzorg Medicamus. En is daarnaast medeorganisator van vijf bijeenkomsten met gemeenten en bij de coöperatie aangesloten huisartsen. Om zo de samenwerking rondom kwetsbare ouderen te concretiseren.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Ontbreken sociaal vangnet
“Als waarnemend huisarts in Ermelo was ik veel tijd kwijt met het afleggen en uitwerken van visites bij ouderen. Wat mij vaak opviel was dat een geringe medische achteruitgang ervoor zorgde dat het kaartenhuis ineen stortte. Bijvoorbeeld omdat het sociaal vangnet ontbrak of omdat er meerdere problemen waren die het zelfstandig functioneren bemoeilijkten,” vertelt Artine. Een ervaring rijker en geïnspireerd door mooie projecten, zoals van Ketenzorg Walcheren en Ouderenzorg Midden Utrecht, ontstond het idee om een project voor kwetsbare ouderen in de regio te implementeren. Door de subsidie vanuit het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) werd dit mogelijk.

Voorkomen crisissituaties 
Door de toename van het aantal thuiswonende ouderen, neemt ook de druk op de huisartsenpraktijk toe. “Met dit project willen we crisissituaties bij kwetsbare ouderen voorkomen. Door vroegsignalering vanuit de huisartspraktijk en zorg en ondersteuning samen met partners in de omgeving,” zegt Artine de Jonge. “Nauwe samenwerking tussen onder meer de praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige is nodig. Om ouderen op een verantwoorde manier langer thuis te laten wonen en zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren. Ook de samenwerking met de gemeente is daarbij belangrijk, “vertelt de huisarts. “Raedelijn staat bekend als een partij die de verbinding met de gemeente kan leggen. Na de ontwikkeling van het ketenzorgprogramma hebben we meteen de samenwerking met de gemeente opgezocht. Wij hebben in vijf gemeenten een bijeenkomst georganiseerd waarin huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, maatschappelijke ondersteuning en beleidsmedewerkers met elkaar om de tafel zaten.”

Rol Raedelijn
Raedelijn adviseert de projectleider en ondersteunt de ontwikkeling en de implementatie van van het ketenzorgprogramma ‘Ouderenzorg Medicamus’ in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde. De samenwerking verloopt heel prettig en soepel. Ik profiteer van de expertise van diverse medewerkers en zij zijn naast deskundig heel flexibel en betrokken in die ondersteuning,” aldus Artine de Jonge.

Meer informatie
Vragen over dit project? Neem contact op met Annet Woltjer, M 06 11 04 40 51.

Raedelijn, en ook zorggroep Medicamus, zijn partners in het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), dit netwerk maakt deel uit van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

“Na de ontwikkeling van het ketenzorgprogramma hebben we meteen de samenwerking met de gemeente opgezocht… “

 

Artine de Jong
e, huisarts en projectleider
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden